การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของคน...ทำงานไอทีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดของคน…ทำงาน ไอที

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านไอทีนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนดูเหมือนว่าในแต่ละวันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนโดยทั่วไป ที่สังเกตุได้ใกล้ตัวที่สุดก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน ที่ทุกวันนี้ดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการติดต่อธุรกิจในช่องทางต่างๆ การรับส่งอีเมล์ หรือท่องโลก Social Network ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้การทำลายข้อจำกัดในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างคนจากที่ต่างๆ ในทุกมุมโลก ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วดูเหมือนว่าการพัฒนาในเทคโนโลยีด้านไอทีนั้นจะส่งผลกระทบด้านบวกกับทุกๆคนที่ใช้เทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบทางด้านลบกับคนที่ ทำงาน ไอที แต่ไล่ตาม ไอที ไม่ทัน…ก็เป็นได้

การแข่งขันทางธุรกิจของคนวงการไอทีในอดีตนั้นจะพบว่าจะแข่งขันกันในด้านการพัฒนาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ต่างๆ ที่ต้องมีความก้าวหน้ามากกว่าคู่แข่ง เพื่อใช้สร้างจุดแข็งให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของตน ซึ่งตรงนี้จะพบว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในเฉพาะกลุ่มบริษัทที่มีต้นทุนทางธุรกิจที่ดี สามารถนำเงินจำนวนมากๆ มาใช้ในการลงทุนในธุรกิจด้านไอทีให้มีความก้าวหน้าไปไกลเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ที่มีต้นทุนน้อยกว่า หรือจะกล่าวได้ว่าคนที่ทำงาน ไอที ที่อยู่ในองค์กรเล็กๆ นั้นมีโอกาสที่น้อยมากในการแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มที่

ในยุคนี้ที่ระบบเครือข่ายมีพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมาก การเชื่อมโยงหรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กก็ทำได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีตมาก เกิดธุรกิจการให้บริการต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจการให้บริการรูปแบบ Cloud Computing ที่มีรูปแบบการให้บริการหลากหลาย ทั้งเป็นแบบให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้บริการซอร์ฟแวร์ หรือแม้แต่ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเสี่ยงลงทุนกับอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์เหล่านั้นเลยเมื่อใช้บริการผ่านระบบ Cloud Computing ทำให้ธุรกิจเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหลักการอยู่รอดของคนทำงาน ไอที คงต้องใช้หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ที่จะทำให้สามารถติดตามเทคโนโลยีได้ทันต่อการพัฒนา สามารถดึงเอาจุดเด่นของเทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมสร้างยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจด้านไอทีทั้งกับตนเองหรือองค์กร ที่สำคัญคืออย่ายึดติดกับเทคโนโลยีในวันนี้ เพราะพรุ่งนี้คุณอาจเป็นคนที่ล้าหลังทางด้านไอทีไปเลยก็ได้…

By… มงคล  สิทธิราช