ความในใจของคนทำงาน ไอทีที่ต้องเจอกับ IT Auditorความในใจของคนทำงาน ไอทีที่ต้องเจอกับ IT Auditor

บริษัทมหาชนหรือบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก โครงสร้างของบริษัทส่วนใหญ่แล้วจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ การควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงมีผู้ตรวจสอบระบบ (IT Auditor) ที่ต้องตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านทั่วไป (General Control) และตรวจสอบระบบสารสนเทศด้านระบบงาน (Application Control) เพื่อให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการควบคุมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับวันนี้คนทำงาน ไอที จะมาเผยความในใจที่ต้องเจอกับผู้ตรวจสอบระบบ (IT Auditor) โดยจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายมาพร้อมกับหนังสือแจ้งตรวจของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ส่งมายังหน่วยงานไอที ทำให้คนทำงาน ไอทีรู้สึกถึงความวุ่นวาย คำถามจาก IT Auditor ที่ต้องมีคำตอบเสมอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการทำงานที่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือระเบียบของบริษัท รวมถึงต้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ และเชื่อว่าทุกคนในหน่วยงานไอทีคงไม่อาจจะปฏิเสธการตรวจสอบของ IT Auditor ได้ และหนึ่งในความรู้สึกที่ IT Auditor ทั้งหลายอาจไม่รู้ว่าการที่ต้องมาตอบคำถามของ IT Auditor มันทำให้รู้สึกเหมือนว่ากำลังจะเสียเวลาการทำงานไป และการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้ IT Auditor ตรวจสอบใช้เวลานาน  เนื่องจากต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และหน่วยงานไอทีก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นโดยปริยายในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้องก่อนนำส่งให้ IT Auditor เพื่อป้องกันไม่ให้ IT Auditor ตรวจพบในสิ่งที่ผิดหรือไม่เป็นไปตามระเบียบของบริษัท

ความโหดร้ายที่คนทำงาน ไอที ต้องเจอเมื่อ IT Auditor เข้าตรวจสอบ คือ การทำงานทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหรือระเบียบของบริษัททุกอย่าง แม้กระทั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้มีความรู้สึกว่า IT Auditor เป็นหน่วยงานที่ชอบจับผิด เอาความผิดพลาดของคนอื่นไปเป็นผลงานของตัวเอง เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนทำงาน ไอทีเกือบทุกคนไม่ชอบหรือไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับ IT Auditor หรือบางครั้งอาจจะแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ IT Auditor รู้ว่าอย่ามาวุ่นวายหรือถามคำตอบที่ IT Auditor เองก็รู้คำตอบอยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหตุผลว่าการถามคำถามซ้ำๆ เพื่อประโยชน์อะไรในการตรวจสอบ

ปัจจุบันคนทำงาน ไอที มีวิธีการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นด้วยการเปิดใจให้กว้างมากขึ้นและพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองว่า IT Auditor ที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อช่วยตรวจงานของเราให้ถูกต้องตามระเบียบมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ช่วยแก้ปัญหาที่คนทำงาน ไอที คิดว่าไม่น่าจะแก้ไขได้ รวมถึงเพิ่มการสื่อสารระหว่างคนทำงาน ไอทีกับ IT Auditor ให้มากขึ้น ทำให้เข้าใจหน้าที่ วิธีการทำงานหรือสิ่งที่พวกเราเรียกว่า ความวุ่นวายเมื่อต้องเจอกับ IT Auditor มันหายไปด้วยเหตุผลและคำตอบของ IT Auditor ที่เคยบอกพวกเรามานับครั้งไม่ถ้วน และพวกเราเองก็ไม่เคยฟังเหตุผลเหล่านั้น เริ่มเรียนรู้และเข้าใจIT Auditor มากขึ้น และทำงานอย่างมีความสุขไปพร้อมกับการตรวจสอบของ IT Auditor พร้อมที่จะร่วมมือพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนในองค์กร

By… นงนภัส  ใจจร