ที่มา: https://www.eventbrite.com/

  หลังจากทำงานด้านคอมพิวเตอร์มาได้หลายปี ได้มีโอกาสคุยกับลูกค้า ได้คุยกับหัวหน้า ได้คุยกับเพื่อนๆ หลายคนบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการศึกษา ทำให้คิดได้ว่าจะหาที่เรียนสำหรับปริญญาอีกสักใบ…… “ปริญญาโท” เรียนอะไรดีแหละ? จบคอมฯ ทำงานคอมฯ ชอบคอมฯ คงหนีด้านคอมฯ ไม่พ้นแล้ว แต่ใจก็ชอบเรื่องบริหารด้วย งั้น!! เรียนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) นี้แหละ!!  ด้วยคิดจะเรียนโททั้งทีเลือกที่ดีที่สุดไปเลยแล้วกัน นั้นคือเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจมาเรียนที่ “นิด้า

ที่มา: as.nida.ac.th

  เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะเรียนที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(บริหาร IT) ที่นิด้า สิ่งต่อมาที่อยากรู้ก็คงไม่พ้นเรื่องการศึกษาหลักสูตรของสถานบันว่าปริญญาโทหลักสูตรบริหาร เงินเงิน ทองทอง เรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการเรียนครั้งนี้ จนตอนนี้เรียนมาปีกว่าแล้วถ้าไม่ผิดพลาดอะไรปีหน้าก็จะจบแล้วนะจ๊ะ เลยอยากจะขอแชร์ประสบการณ์เรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ป โท ITM ที่นิด้าฉบับนักเรียนศึกษาปริญญาโท บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า (ที่กำลังจะจบ) มาเล่าสู่กันฟังแบบไม่มีกั๊ก เริ่มตั้งแต่สมัครเรียนสมัครเรียนกันเลยค่ะ

  ซึ่งในการสมัครเรียนสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(บริหาร IT) ที่นิด้านั้นมีด้วยกัน 2 แบบ คือแบบภาคปกติ และภาคพิเศษ ส่วนการสมัครเรียนจะมีช่องทางการรับสมัครอยู่ 2 ช่องทางคือสามารถสมัครออนไลน์ และดาวน์โหลดหรือรับใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สถาบัน โดยมีการเปิดรับสมัครจะมีขึ้น 2 ครั้ง คือในช่วงภาคเรียนที่ 1 คือช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี และช่วงภาคเรียนที่ 2 ในช่วงประมาณเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ป โท ITM ที่นิด้า มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสมัครดังนี้

ปริญญาโท
(ภาคปกติ)
ปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)
1. สมัครทางไปรษณีย์ (ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์) 20 20
2. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอกละ 200 800
3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร กรณีสมัคร Online 20 20
4. ค่าสมัครสอบข้อเขียน (วิชาละ) 200
5. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ (หลักสูตร/สาขาละ) 200
รวม 600 -620 800-820

ที่มา : as.nida.ac.th (2017)

  ตัวอย่างเช่น นายอารีย์ มีความสนใจจะศึกษาต่อเอกวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นเขาก็ยังมีความสนใจอยากศึกษาสาขาวิทยาการข้อมูลอีกด้วย ซึ่งเขายังไม่ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง เขาจึงสมัครทั้ง 2 สาขาไปพลางก่อน ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ป โท ITM ที่นิด้า จะเป็นดังนี้

ค่าธรรมเนียมสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    800 บาท
ค่าธรรมเนียมสาขาวิทยาการข้อมูล    800 บาท
ค่าธรรมเนียมสมัครแบบ Online      20 บาท
ดังนั้นนายอารีย์ ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 1,620 บาท

  จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ป โท ITM ที่นิด้าไม่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด ซึ่งค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ป โท ที่นิด้า นั้นขึ้นกับสาขาที่ต้องการจะเรียน หากยังลังเล หรือมีสาขาที่สนใจมากกว่าหนึ่งสาขา ค่าใช้จ่ายในการสมัครก็มากขึ้นตามจำนวนสาขาที่สมัคร ดังนั้นหากมีความแน่วแน่ หรือมุ่งมั่นในการเลือกเรียนเพียงหนึ่งสาขาก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบลงไปได้

สามารถติดตามบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้;
ตอนที่ 2: ค่าเทอมนักศึกษาปริญญาโท สาขา ITM ที่นิด้า ได้ที่นี้ คลิก
ตอนที่ 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขา ITM นิด้า ได้ที่นี่ คลิก

ผู้เขียน: Club Sunday – ITM9