คนที่กำลังคิดจะเรียนต่อสายไอที อาจจะมีหลายคนยังไม่แน่ใจว่าเรียนจบออกมาแล้วจะทำงานอะไรดี หรือสามารถเลือกงานสายไอทีอะไรได้บ้าง งานตำแหน่งไหนที่กำลังได้รับความนิยม มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง และมีแนวโน้มที่จะยังสดใสต่อไปในอนาคต บทความนี้ขอนำเสนอ “งานสายไอที มาแรง ปี 2017” โดยสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซท์ไอทีหลายๆแห่งที่น่าเชื่อถือทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในงานสายไอทีจะได้รู้ว่าแต่ละตำแหน่งมีลักษณะงานเป็นอย่างไร ทีนี้เรามาดูกันว่างานสายไอที มาแรง ปี 2017 นั้นมีอะไรบ้าง

 

Data Scientist

Data Scientist

Data scientist หรือชื่อไทยเรียกว่า “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” มีหน้าที่รวบรวมจัดเรียงกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งต่างๆและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เป้าหมายคือเพื่อแก้ปัญหาและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้นั้น Data Scientist จะมีกระบวนการทำงานพื้นฐานที่ต้องทำคือ การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาจัดโครงสร้าง ลบส่วนที่ไม่จำเป็นออก ทำการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

คนที่จะทำงานด้าน Data scientist ได้นั้นจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ทั้งด้านสถิติ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์ รวมถึงควรมีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และนำเสนอที่ดีด้วย
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $116,840

Analytics Manager

ทำหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบโซลูชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เครื่องมือในการแปลข้อมูลดิบให้กลายเป็นเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าทางธุรกิจ หรือวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่รวบรวมผ่านกิจกรรมการทำธุรกรรมในช่องทางต่างๆ ทำความเข้าใจข้อมูลที่เข้ามา หาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางการตลาด หรือประสบการณ์ของลูกค้าได้ดีขึ้น Analytics เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของวิชาสถิติและกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในไทยและต่างประเทศ

Analytics Manager ถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้เอง แต่ทว่ามีความต้องการที่สูงมากในช่วง 2-3 ปีมานี้ คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ที่จะเป็น Analytics Manager นั้นคือจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และมีความรู้ทางด้านธุรกิจเป็นอย่างดี

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $105,000

Product Manager

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ทำการวิจัยและจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโซลูชั่นหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หน้าที่นี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ทั้งหลายที่จะต้องพยายามผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะต้องนำไอเดียทั้งจากทางผู้บริหาร ฝ่ายการตลาด มาออกแบบ พัฒนาให้สำเร็จลุล่วง

Product Manager ควรจะมีความรู้ทั้งทางด้านบริหารการจัดการ การตลาด หรือถ้าทำงานอยู่ในวงการไอที ก็ควรจะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี อย่างเช่นถ้าคุณเป็น Product Manager ในบริษัทผลิต software คุณก็จะต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับทางโปรแกรมเมอร์ด้วย

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $106,680

UX designer

UX ย่อมาจากคำว่า “User Experience” เป็นกระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคคลกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ที่เป็น UX Designer จะต้องทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้เพื่อสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ ใช้งานง่าย และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

คนที่เป็น UX Designer มักจะเรียนมาทางสาขาไอที บริหารไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ digital marketing โดยส่วนใหญ่มักจะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ควบคู่กับการตลาด และมีหัวด้านการออกแบบ หมั่นติดตามข่าวสารและเทรนนวัตกรรมใหม่ๆสม่ำเสมอ

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $91,800

Software Development Manager

มีหน้าที่บริหารจัดการตารางเวลาและขอบเขตงานของทีมพัฒนาซอฟแวร์ รวมทั้งรับผิดชอบในการสรรหาและจ้างงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดและเป้าหมายด้านกลยุทธ์จะได้รับการตอบสนอง

ผู้ที่ทำงานเป็น Software Development Manager ควรศึกษามาทางด้านไอที บริหารไอที รวมถึงมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมและ SDLC

ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $135,000

 

 

นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งจากกลุ่มสายงานด้านบริหารไอทีอื่นๆอีกที่ยังคงมาแรงในปี 2017 โดยผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ต้องมีความรู้ทั้งทางเทคนิคผสมผสานกับความเข้าใจธุรกิจ รวมถึงการบริหารโครงการ (project management) ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ และต้องมีทักษะการวางแผน เช่น Project Lead, IT Manager, Project Manager, IT Auditor

ตำแหน่งงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นงานสายไอที มาแรง ปี 2017 จะเห็นว่าค่าตอบแทนของแต่ละตำแหน่งนั้นดูดีไม่น้อยเลย และลักษณะงานมีความน่าสนใจตอบโจทย์เทรนไอทีในยุคปัจจุบันที่เราก้าวเข้าสู่ยุคของ Big Data ซึ่งมักจะเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากและนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆในทางธุรกิจอย่างเหมาะสม ฉะนั้นหากมีใครที่กำลังสนใจในงานสายไอทีที่กล่าวมาข้างบนนี้ และอยากจะศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาโท หรือแบบเป็นคอรส์สั้นๆ ทางคณะสถิติประยุกต์ของนิด้าก็มีเปิดสอนอยู่เรื่อยๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้จากทางหน้าเว็บเพจของคณะสถิติประยุกต์ได้โดยตรง

บทความโดย
วิชัย กิดาการมงคล
นักศึกษา ITM รุ่น 10