เลือกทำงานไอทีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จเลือกทำงานไอทีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

การเรียนสายไอที ถ้าเริ่มมองจากมุมมองภายนอกแล้ว จะทำให้นึกถึงบุคคลที่รอบรู้ไปทั้งหมดในด้านไอที ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์  แต่บ่อยครั้งที่คนเรียนสายไอที ก็ไม่ได้มีสามารถครบทุกด้าน เพราะความถนัดของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน ซึ่งงานทางด้านไอทีมีความหลายหลายในตัวเองมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายงาน ตำแหน่งหน้าที่ของงาน รวมไปถึงหน่วยงานที่ทำอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัด มุมมอง ความสามารถของแต่ละบุคคล และความรักในงานที่ทำอีกด้วย ว่าชอบและพร้อมที่จะใส่ใจในตัวงานของเรามากน้อยเพียงใด   ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความสำเร็จในสายงานของเราได้

การเลือกทำงานไอทีสายงานใด?

การเลือกทำงานไอทีสายงานใด? อาจจะเริ่มจากตอนเรียน ซึ่งการเรียนในสิ่งนั้นๆ จะเป็นตัวบอกความสามารถ ความถนัดและความเป็นตัวตนของเราเองว่าจะเหมาะสมกันสายงานแบบไหน งานลักษณะใด เหมาะกับตำแหน่งงานแบบใด การเรียนทางด้านไอทีนั้น จากประสบการณ์ของผู้เขียนในช่วงเวลาเรียนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ค้นหาตัวเอง มองตัวเองว่าชอบเรียนวิชาไหนบ้าง ทำคะแนนวิชาไหนออกมาได้ดี และมีความสามารถในวิชาไหน เมื่อจบออกมาจะต้องเจอกับสภาวะการทำงานที่จะต้องดึงเอาประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเรียนมาปรับใช้ และยังจะต้องเจอกับสภาวะกดดันมากมาย ดังนั้นการวางแผนการทำงานโดยเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนถือเป็นการวางแผนที่ดีเพื่อต้อนรับความสำเร็จในอนาคตของเรา และเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด
เมื่อรวบรวมเอาความสามารถ ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และประสบการณ์ บวกกับการเตรียมความพร้อมในการทำงานตั้งแต่ขณะเรียนอยู่แล้ว อันดับแรกของการเริ่มต้นชีวิตการทำงานไอที คือ การเลือกสายงานที่เราสนใจ เริ่มจากมองตัวเอง มองถึงความสามารถ และงานที่เรารัก ลักษณะงานที่เราชอบ นำมาเรียงลำดับให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจมองหางาน และที่สำคัญสิ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจคือ การหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมกับบุคลิก หรือความชอบของเรามากน้อยแค่ไหน ตรงตามที่เราเคยคิดไว้หรือไม่ ว่างานตำแหน่งนี้น่าจะมีลักษณะงานเป็นแบบนี้ เพราะบางทีงานที่เราชอบ และคิดว่าจะทำออกมาได้ดี แต่พอได้ลองปฏิบัติจริงๆ แล้วอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้เลยก็เป็นได้ นั่นอาจจะทำให้เราเสียโอกาสในการประสบความสำเร็จ เสียเวลาในการทำงานเป็นปีๆ แต่ไม่ได้อะไรจากการทำงานเลย
นอกจากนี้ส่วนสำคัญในการเลือกมองหางาน คือ องค์กรที่เราจะไปทำงาน เพราะองค์กรจะเป็นตัวสะท้อนถึงลักษณะงานที่เราทำด้วย เช่น องค์กรขนาดเล็กจะมีการทำงานลักษณะหนึ่ง ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ก็จะแตกต่างออกไปอีกลักษณะการทำงาน และรวมไปถึงงานหลักขององค์กรด้วยว่ามีสินค้าหรือบริการที่จะขายเป็นประเภทใด  ไอทีมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานหลักขององค์กรมาน้อยขนาดไหน ถ้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับงานไอทีเป็นหลัก รับรองได้เลยว่าเราจะมีโอกาสแสดงความสามารถทางไอทีที่เราได้เรียนมาอย่างเต็มที่แน่นอน แต่ถ้าองค์กรมีส่วนงานไอทีเป็นหน่วยสนับสนุนขององค์กรเพียงเท่านั้น เราอาจจะได้ทำงาน ประเภทที่เราไม่อยากทำ ตั้งแต่ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมเครื่องพิมพ์ให้กับพนักงานคนอื่นๆ ติดตั้งซอฟต์แวร์ รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่ขึ้นชื่อว่าไอทีอย่างเราจะทำได้ หลายคนอาจจะไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เอาซะเลย เพราะฉะนั้นแล้วเราควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่ตอนเรียน และนำประสบการณ์นั้นมาปรับใช้ เพื่อพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานของเราได้
By… สุรีย์พร  เกษรสุคนธ์