998869_10152322883222340_269057437_n   

สถาบันจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โดยมี รศ.ดร.ประดิษ ฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการ และการบริการต่างๆของสถาบัน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 

 

 

 

แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท , ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท , รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ