แชร์ประสบการณ์คนทำงานไอที Software Testerแชร์ประสบการณ์ทำงาน ไอที (Software Tester)         

         เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรดี??    คำถามนี้เชื่อว่า… เป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในห้วงความคิดของหลายๆ  คน  ณ  ช่วงเวลาที่ใกล้จะจบการศึกษาออกจากรั้วมหาวิทยาลัย  เพราะในความเป็นจริงแล้วสายงานไอทีก็มีอยู่มากมาย  และมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาเรียนอยู่ในสายไอที  แต่ไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเรียน  ยิ่งทำให้เป็นเรื่องยากในการวางแผนอนาคตและสายอาชีพของตนเอง  และอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้วางแผนอนาคตไว้  เพราะมีความเชื่อว่า….  “จบสายไอทีแล้วมีงานทำแน่นอน”  ในบางครั้งตรรกะข้างต้นก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปสำหรับบางคน  แต่ในทางกลับกันก็เป็นตรรกะที่เกิดขึ้นจริงสำหรับบางคน   ซึ่งจะขอถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของตัวผู้เขียนเอง

          ขณะที่ใกล้จะจบการศึกษาปริญญาตรี   ตัวผู้เขียนเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะทำงานอะไรดี  เพราะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  แต่จะเน้นในเรื่องของพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะทำงานในสายไอที เนื่องจากเทคโนโลยีมักจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี  ผู้เขียนตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำงาน ไอทีทางด้าน  Software Test  แล้วความตั้งใจนั้นก็เป็นจริง  โดยผู้เขียนทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งฝ่ายงานที่มีหน้าที่ทดสอบระบบจะแยกออกมาจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างชัดเจน  เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ  หากเกิดข้อผิดพลาดกับซอฟต์แวร์แล้ว  นั่นหมายถึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทและยังส่งผลถึงต้นทุนที่ต้องเสียมากขึ้นกับการแก้ไขซอฟต์แวร์นั้นๆ อีกด้วย

อาชีพ  Software Tester  อาจมีหลายๆ คนยังไม่เข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มคนในสายอาชีพนี้มากนักหรืออาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง   เพราะตัวผู้เขียนก็เคยเข้าใจว่าเป็นอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความรู้ในการเขียนโปรแกรมมาก็สามารถทำได้  เพียงแค่ทดสอบโดยการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์นั้นๆ  เหมือน User ทั่วไป  แต่ความเป็นจริงแล้วการทดสอบซอฟต์แวร์มีรูปแบบหรือเทคนิคการทดสอบที่หลากหลาย  ดังนั้น  Software Tester  ที่ดี  จึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการคิดแบบมีกระบวนการ  มี  Logic  ในการคิดและออกแบบกรณีทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ที่  Programmer  พัฒนาขึ้นมา  มิใช่เพียงเดาสุ่มทดสอบซอฟต์แวร์นั้นๆ  อย่างไม่มีแบบแผน  อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ยิ่งมีประสบการณ์ทดสอบซอฟต์แวร์หลากหลายระบบมากเท่าไหร่  ก็ยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองสำหรับความก้าวหน้าในสายอาชีพและผลตอบแทนที่ได้รับ

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าอาชีพ  Software  Tester  ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบุคคลที่สนใจทำงาน ไอที  แต่อย่างไรก็ตามในบางองค์กรอาชีพ  Software  Tester  อาจยังไม่มีการแยกออกมาเป็นหน่วยงานอย่างชัดเจน  แต่สำหรับองค์กรของผู้เขียนแล้ว  Software Tester  เป็นส่วนงานที่มีความสำคัญมาก  เป็นทีมที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ก่อนที่จะส่งมอบเพื่อให้  User  ใช้งานจริง  ซึ่งผู้เขียนรู้สึกรักและสนุกกับการทำงานในอาชีพนี้มาก  หาก  User  ใช้งานซอฟต์แวร์ที่เราทดสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ  ยิ่งทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจที่จะทำงานในสายอาชีพนี้ต่อไปเรื่อยๆ   ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากแนะนำว่า…การที่จะเลือกประกอบอาชีพใดๆ  แล้ว   ขอให้เลือกจากสิ่งที่รักและงานที่ชอบ  ให้มองผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นลำดับรองลงมา  ผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนก็จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพการงานของตนเองได้

By… ชนม์นิภา แก้วทอง