คำถามยอดฮิตคำถามแรกของคนที่กำลังจะเรียนต่อ  คงหนีไม่พ้นว่าจะเลือกเรียน  หลักสูตรปริญญาโท อะไรดี?

ซึ่งคำตอบที่จะช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่

1) เลือกจากความชอบ เราชอบอะไร อยากเรียนอะไร 
2) บางคนอาจเลือกจากความถนัดว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพราะคิดว่าจะเรียนได้ดี ไม่ยากมากเท่ากับไปเรียนในสิ่งที่ตนไม่ถนัด
3) มีความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่จะเรียนเพียงใด  และที่สำคัญ
4) มีประโยชน์ต่องานที่อยากทำในอนาคตหรือไม่

           แต่ไม่ว่าจะเป็นงานในอาชีพใดก็ตาม การมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที จะมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่างปฏิเสธไม่ได้  จึงมีหลายคนที่อยากจะเรียนด้านไอที ทั้งเรียนเป็นปริญญาโทใบแรก หรือคิดจะเรียนเป็นใบที่สอง จึงนำไปสู่คำถามต่อมา

ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนยากมั้ย?

ยากสิ   ถ้าไม่ตั้งใจเรียน ไม่ว่าเรียนอะไรก็ยากทั้งนั้นแหล่ะ ^_^   (บรรทัดนี้ล้อเล่น)

ไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจ ความยากหรือง่าย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราใช้ตัดสินใจในคำถามที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีสาขาย่อยให้เลือกเรียนตามความรู้ ความถนัด และรองรับแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต ทำให้คนที่ไม่จบมาทางนี้โดยตรง ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามเกณฑ์และความรู้พื้นฐาน

แล้วจะ ต่อโทไอที ที่ไหนดี? 

ศึกษาข้อมูลว่าหลักสูตรปริญญาโทที่เราต้องการเรียน มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ควรเลือกสถานที่เรียนที่เราเดินทางไปเรียนได้สะดวก และเข้าเรียนได้ทันเวลา

ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเปิดการเรียนการสอนด้านไอทีมากขึ้น  หากเป็นเอกชน เช่น ม.กรุงเทพ  ม.รังสิต  หรือม.หอการค้า ส่วนสถาบันการศึกษาของรัฐบาล เช่น  จุฬาฯ  ม.ธรรมศาสตร์  ม.มหิดล และนิด้า เป็นต้น

ปริญญาโท นิด้า  มีด้านไอทีด้วยเหรอ?

มีค่ะ ปริญญาโท นิด้า เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านไอทีมานานแล้ว แต่เดิมจะผลิตมหาบัญฑิตด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แบบเจาะลึกป้อนสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก เช่น หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ   ปัจจุบันเปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทั่วไป แต่มีความประสงค์จะเรียนด้านไอที เน้นผลิตบุคลากรให้มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท