ถ้าจะต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท นิด้า

ต้องเริ่มอย่างไร เตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะ ลองดูขั้นตอนวิธีง่ายๆดังนี้ดูก่อนครับผม

1. คิดหัวข้อ : จากสิ่งที่มีความรู้มากพอและศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นมานาน
2. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา : เลือกอาจารย์ที่ชอบก่อนเลย ในการทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท นิด้า มีอาจารย์ที่เชียวชาญงานวิจัยหลายท่านและมีผลงานมากมาย
3. เร่งเวลาให้เร็ววันทันกำหนด : เวลาไม่คอยท่าเริ่มทำความเข้าใจในกระบวนการหัวข้อที่เลือกทำ จัดลำดับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ฯลฯ
4. ฝ่าฟันอุปสรรค : อุปสรรคที่สำคัญนั้น อยู่ที่ตัวเราเองนี้แหละ ถ้าสามารถควบคุมและมีวินัยก็จะสามารถพิชิตผ่านไปได้ครับ