คุณชัยนันท์ ศิษย์เก่านิด้า หลังจากที่จบปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานบนสายอาชีพด้านการพัฒนา Software มากกว่า 15 ปี จากหลากหลายบริษัท จนถึงปัจจุบันมาร่วมงานกับ บริษัท Amway (Thailand) Co., Ltd ในตำแหน่งผู้พัฒนาระบบอาวุโส โดยรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนา Software ต่างๆที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท รวมถึงการวางแผน วิเคราะห์งานต่างๆ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับการเขียนโปรแกรมทั้งภายในและนอกองค์กร ทำให้คุณชัยนันท์มีความเชี่ยวชาญและนับว่าเป็นกูรูคนนึงที่คุ้นเคยกับการพัฒนา software เป็นอย่างมาก

1074688514178

คำถามที่ 1:  ทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์?

 คำตอบ: เนื่องจากทำงานอยู่ในส่วนของ Programming จึงต้องการเพิ่มพูนความรู้ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกในส่วนของ Technical จึงคิดว่าต้องการศึกษาต่อในสาขานี้

คำถามที่ 2:  ทำไมต้องเป็นปริญญาโทนิด้า?

 คำตอบ: เนื่องจาก

1. ใกล้บ้าน เพราะถ้าทำงานด้วยและเรียนไปด้วย หากไกลบ้านเกินไปจะไม่ไหว

2. เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

3. สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง

คำถามที่ 3:  เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไร หลักสูตร อาจารย์ และเพือนเป็นอย่างไร?

 คำตอบ: รู้สึกยากและเหนื่อย แต่ก็ภูมิใจที่ได้จบออกมา และอาจารย์ที่นี่ก็มีความจริงใจที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ เพื่อนๆก็ยังติดต่อช่วยเหลือกันตลอด

คำถามที่ 4:  หลังจากเรียนจบแล้วคิดว่าตรงตามที่คาดหวังไว้ไหม นำมาช่วยเรื่องงานได้หรือไม่ และได้อะไรจากการเรียนบ้าง?

 คำตอบ:  อาจจะไม่ตรง100% แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถนำไปต่อยอด และรู้หลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเป้าสำคัญของการที่ได้เรียนรู้จากที่นี่