ทำไมต้องไอทีนิด้าจากว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า

เชื่อว่าหลายท่านที่คิดจะศึกษาต่อทางด้านไอที คงมีเคยมีหลายๆคำถามที่ค้างอยู่ในใจ ไม่ว่าจะเป็น

  • เรียนไอทีนั้นดีอย่างไร
  • เรียนยากหรือเปล่า
  • เรียนแล้วจะได้อะไรกับงานที่ทำ
  • เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะรอดไหม
  • หากไม่เคยเรียน IT มาก่อนจะเรียนไหวหรือเปล่า

ในวันนี้เราได้รวบรวมประสบการณ์จากว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า หลายท่าน ที่ได้เลือกเรียนสาขาไอที นิด้า แวะเวียนมาเล่าสู่กันฟัง ถึงประเด็นที่ว่า ทำไมถึงต้องไอทีที่นิด้า รวมไปถึงร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนที่นี่กันค่ะ เชื่อว่าคงตอบคำถามคาใจหลายๆท่านได้แน่นอนค่ะ

ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านแรก กับคำถาม เรียนไอที ดีอย่างไร ?

“ผมในฐานะว่าที่ศิษย์เก่านิด้าสาขาไอที ถือเป็นสาขาที่เรียนแล้วสนุก เพราะได้ฝึกใช้ความคิดในเชิงตรรกะ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มองในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งยังมีรุ่นพี่และศิษย์เก่าคอยให้คำแนะนำ ทำให้ผมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสาขาไอทีจะเน้นความรู้ใหม่ๆ ทำให้ผมได้อัพเดทตลอดเวลาและสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดการทำงานได้ทันท่วงที”

นาย ณัฐพงศ์ อรุณศิริประเสริฐ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านที่สอง กับคำถาม  ทำไมต้อง ไอที นิด้า ?

นิด้าเป็นสถาบันที่เปิดมายาวนาน มีศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงมากมาย รวมถึงมีคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมส่วนใหญ่ ทำให้เชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบัน ในส่วนของเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนนั้นค่อนข้างเข้มข้น ครอบคลุม

ที่นิด้าจะเน้นการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง โดยอาจารย์จะให้วิเคราะห์ Case study ของบริษัทต่างๆ ในแต่ละรายวิชาที่เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน  ซึ่งการเลือกเรียนที่นิด้าทำให้ได้ความรู้และประสบการณ์มากมายที่สามารถนำไปต่อยอดกับงานที่ทำได้ค่ะ”

นางสาว ปิยนุตต์ จังคณานันท์ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านที่สาม กับคำถาม  เรียนไอที นิด้า ยากไหม?

“ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น 5 ค่ะ มีศิษย์เก่านิด้าที่อยู่บริษัทเดียวกันแนะนำให้มาเรียน ส่วนตัวรู้สึกว่าเรียนที่นิด้าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายโดยจะต้องอาศัยความขยันและความสม่ำเสมอในการเข้าคลาสเรียน ทำการบ้าน รวมถึงทำ assignment ซึ่งassignment ส่วนใหญ่จะเป็นงานกลุ่ม เพื่อนๆก็จะช่วยเหลือกันดี โดยแต่ละคนจะนำประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้ทำให้ได้เห็นมุมมองหลายๆ ด้าน จึงทำให้ไม่ยากเกินไปนักที่จะทำความเข้าใจในแต่ละวิชา อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีประสบการณ์และมีความสามารถในวิชาที่สอนเป็นอย่างมาก จึงสามารถอธิบายและยกตัวอย่างประกอบการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพตามได้เป็นอย่างดี  เรียนที่นิด้าได้อะไรหลายๆ อย่าง ทั้งความรู้ มุมมองใหม่ๆ รวมถึงสังคมที่มีคุณภาพค่ะ”

นางสาว พาฝัน ออมทวีพูนทรัพย์ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านที่สี่ กับคำถาม สาขาที่เรียนให้อะไรกับการทำงาน ?

“ผมเรียนอยู่สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศครับ ความรู้ที่นิด้าสามารถนำมาใช้ในชีวิตการทำงานได้เป็นอย่างดีครับ ปัจจุบันผมทำงานในสายงานระบบเครือข่ายสารสนเทศซึ่งถือเป็นสายงานค่อนข้างเฉพาะทาง ทำให้ไม่ค่อยมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นมากนัก ตั้งแต่เรียนสาขานี้ที่นิด้า ทำให้ได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้น ได้เห็นภาพรวมขององค์กร ได้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของสายงานแต่ละสายงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันในการทำให้บริษัทเติบโต ไม่ว่าจะเป็นทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อบริบทของบริษัท ทำให้ทราบว่า ไอที ก็มีผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเช่นกัน และนอกจากความรู้ทางด้านไอทีแล้ว ยังได้ความรู้ในด้านอื่นๆด้วย เช่น ด้านบัญชี ด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงด้านธุรกิจ ในส่วนตัวผมรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยที่เลือกเรียนบริหารไอทีที่นิด้า

นายชยุตม์ ณ ระนอง ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านที่ห้า กับคำถาม ไอทีนิด้ากับความพร้อมเข้าสู่ AEC ?

“เป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบยาก แต่ผมในฐานะอนาคต ศิษย์เก่านิด้าสาขาไอทีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผมมองว่า นิด้าเป็นสถาบันที่ความพร้อมสูงมาก เนื่องด้วยนิด้ามีศักยภาพในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหลักสูตรที่มีทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย แต่ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรภาษาไทยทางนิด้าจะใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเทียบเท่าสากล อีกทั้งนิด้ายังมีห้องแล็ปที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาไอทีได้ฝึกภาคปฏิบัติ หรือแม้กระทั่งห้องสมุดสุดไฮเทค ซึ่งนิด้าได้นำเทคโนโลยีการค้นหาหนังสือแบบใหม่ล่าสุดมาใช้ ถือเป็นห้องสมุดที่เพียบพร้อมและติดอันดับแนวหน้าของอาเซียน สำหรับผม ผมมองว่านิด้าพร้อมแล้วสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับ”

นายสรณัฐ ขำศรีบุตย์ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านที่หก กับคำถาม เรียนไอทีไปด้วยทำงานไปด้วยจะรอดไหม มีคำแนะในการปฎิบัติตนอย่างไร ?

“สำหรับการทำงานไปพร้อมกับเรียนโทไปด้วยนั้นถือว่าค่อนข้างหนักพอสมควร เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาทำการบ้าน ทำรายงานเท่ากับการเรียนหลักสูตรภาคปกติ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนโทนั้นก็คือ การเข้าเรียน(รุ่นพี่ที่ทำงาน ที่เป็นศิษย์เก่านิด้าก็กล่าวเช่นนี้) โดยที่การเข้าเรียนทุกครั้งจะทำให้เข้าใจในวิชาที่เรียนได้ถึง60-80% ซึ่งจะช่วยทุ่นแรงในอ่านหนังสือเตรียมสอบได้พอสมควร  การซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง สอบถามรุ่นพี่ศิษย์เก่าในสาขาวิชา หรือเพื่อนในคลาสรวมไปถึงการจดLecture ในประเด็นที่สำคัญๆจะช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น ในส่วนของรายงานและการบ้านนั้นต้องหมั่นฝึกทำด้วยตนเอง ตรงส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็นำมาdiscuss กับเพื่อนๆและจับกลุ่มช่วยกันติวก่อนสอบที่ห้องสมุดนิด้า ก็จะทำให้ผ่านวิชาที่ยากๆ ไปได้อย่างสบายๆค่ะ”

นางสาวทิพย์สุดา พิจารณา ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้าสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านสุดท้าย กับคำถาม มีอะไรอยากฝากเกี่ยวกับสาขาไอทีนิด้า ?

“ฝากถึงเพื่อนๆ น้องๆ ที่กำลังมองหาที่เรียนต่อโททางด้านไอที หรือท่านที่มีแผนจะเรียนต่อโท แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนที่ไหนหรือเรียนอะไร อยากให้ลองพิจารณาไอทีที่นิด้าดูค่ะ เพราะทางสถาบันมีหลักสูตรไอที หลายหลักสูตรที่น่าสนใจ การันตีความสำเร็จได้จากศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหลายท่านค่ะ  ซึ่งนิด้าเปิดสอนทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้จาก คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://as.nida.ac.th/th/ ค่ะ”

นางสาวจรีรัตน์ อัศวโกมลนันท์ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันนี้ทุกๆท่านคงได้มุมมองที่มากขึ้นเกี่ยวการเรียนไอทีที่นิด้า หวังว่าคำแนะนำจากว่าที่ “ศิษย์เก่านิด้า” ทั้งเจ็ดท่านจะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการเรียนต่อสาขาไอทีกับทุกๆท่าน ไม่มากก็น้อยนะคะ 🙂 และถ้าหากตัดสินใจกันได้แล้วก็ต้องไม่พลาด เคล็ดลับเรียนดีของ ศิษย์เก่านิด้า กันนะคะ

 

เรียบเรียงโดย:

จรีรตน์ อัศวโกมลนันท์