สัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ITM @ NIDA

dsc_9569-jpg

เป้าหมายของหลายๆ คน ที่เลือกเรียนปริญญาโท ก็คือการที่จะได้ทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร การเลือกเรียนทางด้านสารสนเทศและการบริหารธุรกิจ หรือ ITM ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินสาขา ITM มาบ้าง หรือเคยสงสัยว่า ITM คือสาขาอะไร เรียนอะไรบ้าง หรือถ้าไม่ได้เรียน IT มาเลยตอนปริญญาตรี จะเรียนได้หรือไม่ วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ดีๆ จากศิษย์เก่า 2 ท่านครับ ซึ่งตอนนี้เป็นถึงผู้บริหารบริษัท คุณนงนภัส ใจจร ITM รุ่นที่ 6 และ คุณเลิศศักดิ์ จรรยาแพทย์ ITM รุ่นที่ 3 มาให้สัมภาษณ์กับเราครับ

แนะนำตัว11A: ชื่อ นงนภัส ใจจร หรือ ติ๊ก สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี คณะ บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันทำงานเป็น ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ Internal Audit อยู่ที่ธนาคาร ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
222B: ชื่อ เลิศศักดิ์ จรรยาแพทย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม ปัจจุบันได้โอนย้ายเข้ามาทำงานอยู่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ทำไมถึงเลือกเรียน ITM ที่นิด้า
A: เนื่องจากงาน IT audit ที่ทำอยู่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับทาง IT อยู่มาก จึงอยากมีความรู้ทางด้าน IT และที่นิด้า มีการเปิดสอนเกี่ยวหลักสูตรของ ITM ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของทาง IT ที่ตรงกับที่สนใจจึงเลือกเรียนที่นี่

B: ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทเพราะต้องการเพิ่มทักษะและความรู้ และที่เลือกเรียนที่นิด้าก็เพราะว่าเป็นสถาบันชั้นนำ และ ITM ก็เป็นสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการที่อยากจะศึกษาต่อพอดี

ขณะเรียนทำงานไปด้วยไหม
A: ขณะเรียนทำงานไปด้วยและค่อนข้างหนัก เนื่องจากส่วนตัวไม่มีพื้นฐานทางด้านไอทีเลย ไม่เข้าใจว่าโปรแกรมเมอร์ทำงานอะไร การเขียนโปรแกรมทำอย่างไร การออกแบบ Database ออกแบบ Network และการออกแบบระบบทำอย่างไร ทำให้จำเป็นต้องพยายามมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไอทีมาอยู่แล้ว แต่ข้อดีของหลักสูตร ITM ก็คือมี Balance ในส่วนของความรู้ในด้านบริหารด้วย และเนื่องจากเคยเรียนบัญชีมาก่อนทำให้ ในส่วนของการเรียนวิชาบริหารเช่น HR การเงิน และบัญชี นั้นค่อยข้างเบากว่า

B: ขณะที่เรียนก็ทำงานควบคู่กันไปด้วย วิธีจัดการก็คือต้องแบ่งเวลาให้เป็น เพราะว่าตอนกลางคืนเราก็ต้องนั่งทำงาน ทำการบ้าน และอ่านหนังสือให้เสร็จ คือจะต้องพยายามทำงานทุกอย่างที่เรียนให้เสร็จภายในเสาร์-อาทิตย์ ถ้าไม่เสร็จจริง ๆ ก็ต้องหาเวลาว่างหลังเลิกงานมาทำให้เสร็จ

คิดว่าวิชาที่เรียนวิชาไหนนำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

A: วิชาในส่วนที่เป็นไอที คือ อันดับหนึ่งคิดว่าเป็นวิชา SA เนื่องจากได้ความรู้ในด้านการเขียน Diagram ต่างๆ ทำให้คุยงานกับฝ่ายไอทีเข้าใจมากขึ้น และไม่โดนไอทีหลอก วิชา E-Business เนื่องจากได้ทำอะไรแปลกใหม่ ได้ทำอะไรหลากหลายอย่างเช่น การทำ SEO การทำ VDO ลง Youtube ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก และได้รับความสนุกสนามมากและวิชา Database เนื่องจากในการทำงานต้องอาศัยความรู้ในการ Database เยอะ และต้องเข้าใจวิธีการ Design database และ จัดเก็บข้อมูลควรจะเป็นอย่างไร พูดได้เลยว่า “เราเก่งขึ้นจากที่ไม่รุ้อะไรเลย”

B: คิดว่าทุกวิชาก็มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์แทบทั้งหมด สำหรับผมคิดว่าทุกสิ่งที่ได้มีโอกาสเรียนใน ITM จะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อทั้งหมด

วิชาที่ชอบ
A: วิชา Financial and Accounting for Technology Management การเงินและการบัญชีเพื่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากอาจารย์สอนค่อนข้างละเอียด และสอนให้รู้ว่า เราเป็นผู้บริหาร เราต้องรู้อะไรบ้างในแง่ Financial
วิชา Marketing Management การจัดการตลาด สอนวิธีการวิเคราะห์ และทฤษฏีต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้เยอะ และวิชา Human Resource Management and Organization Behavior การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ สามารถนำทฤษฏีในการจูงใจต่างๆมาใช้ในการทำงานจริง และทำให้ผลงานที่ออกมาดีขึ้น

B: สำหรับด้าน Business คิดว่าวิชา Marketing Management การจัดการตลาด มีประโยชน์มาก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการนำเสนองานได้ เช่นในเรื่องของ หลัก 4P, STP หรือวิชา E-Business ก็เป็นวิชาที่ดีที่จะได้เปิดโลกทรรศน์และเปิดความรู้ใหม่ ๆ สำหรับด้าน IT ก็จะมีวิชา Database Management การจัดการฐานข้อมูล ที่จะทำให้ได้รู้จักสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ หรือวิชาที่สอน Introduction to Information Technology Management การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ก็จะได้เปิดความรู้ใหม่ ๆ ในทุกด้านเลยเช่นกัน

คิดว่าผู้บริการ ธุรกิจประเภทไหนที่เหมาะกับหลักสูตรนี้
A: คิดว่าหลักสูตรนี้น่าจะทำไว้สำหรับ ผู้บริหารงานเกี่ยวกับองค์กรณ์ไอทีอยู่แล้วเพราะมีการเรียนเรื่อง Project Management ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารโครงการไอทีโดยตรง แต่ส่วนตัวคิดว่าปัจจุบัน ธุรกิจทุกประเภทมีความจำเป็นจะต้องอาศัยงานทางด้านไอทีทั้งหมด จึงคิดว่าเป็นการดีที่ทุกคนจะมีความรู้ทางด้านนี้ และคิดว่าผู้บริหารในธุรกิจทุกๆประเภทสามารถมาเรียนหลักสูตรนี้ได้ทั้งหมด

B: ผู้บริหาร ด้าน Business Unit ที่ออกเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์ น่าจะมาเรียนที่นี่ จะได้ความรู้บางเรื่องนำไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ได้

หลังจากจบจากนิด้าแล้วมีโอกาสในการทำงานดีขึ้นไหม
A: เนื่องจากคนในรุ่นส่วนใหญ่นั้นเป็นคนทำงานอยู่แล้ว เมื่อจบจากที่นี่ก็จะมีความก้าวหน้าทางการทำงานมากขึ้น ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง บางคนเปลี่ยนงานและได้ทำงานในที่ดีมากขึ้น มองว่า ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ที่นี่มีทั้งความรู้ทางด้านการบริหาร และทางด้านไอที ทำให้เรามีคุณค่าต่อองค์กรมากขึ้น

B: ในความเห็นของผมคิดว่าไม่เยอะ แต่สิ่งที่ได้ในตัวความรู้ ได้เข้าใจหลาย ๆ สิ่งเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองมากกว่า และช่วยในเรื่องการเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้นเช่นกัน

คิดว่าผู้บริหารในองค์กรณ์ปัจจุบัน ให้ความสำคัญทางด้านไอทีไหม
A: คิดว่าผู้บริหารทุกคนให้ความสำคัญอย่างมากทางด้านไอที เนื่องจากต้องนำไอทีมาใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งในปัจจุบัน “หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางด้านไอที สามารถบริหารงานไอทีและสั่งงานไอทีได้ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเขียนโปรแกรมเป็น”

B: คิดว่าผู้บริการมีความเข้าใจ เพราะทุกวันนี้ IT มันเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร ถ้าเป็นผู้บริหารในยุคใหม่ ๆ คิดว่าทุกคนก็มีความเข้าใจถึงความสำคัญของ IT

คิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นของนิด้า
A: เป็นมหาลัยของรัฐบาล ที่ขึ้นชื่อว่าจบยาก และนักศึกษาจบมาแล้วเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถทำงานได้แน่นอน

B: เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีภาพพจน์ที่ดี มีชื่อเสียง และหลักสูตรเนื้อหาในหลายๆ คณะดูน่าสนใจหมด

ตอนเรียนทำกิจกรรมอะไรบ้าง
A: กิจกรรมหลักทีได้ทำคือการรับน้องใหม่ เนื่องจาก ITM มีวัฒนธรรมในการรับน้องสืบเนื่องต่อกันมาเรื่อยๆ ทำให้ได้มีโอกาศในการบริหารจัดการงานร่วมกัน และมีการติดต่อสายรหัสและได้มีการปรึกษาการเรียนกันได้ตลอด

B: กิจกรรมในรุ่นของ ITM ก็จะมีการรับน้อง มีปัจฉิมนิเทศน์ กิจกรรมภายในก็เข้าร่วมตลอด

ในฐานะ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้
A: อยากให้กำลังใจกับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านไอทีมาก่อน ถึงแม้ว่าเราอาจจะเหนื่อยในการที่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด แต่เมื่อเราสามารถเข้าใจได้แล้วเราจะเท่กว่าคนอื่นมากๆ อยากบอกว่า “เราทำได้ทุกอย่างถ้าเราตั้งใจทำ เราเรียนได้ทุกอย่างถ้าเราตั้งใจเรียน และเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้มานั่นก็คือใบปริญญา”

B: อยากจะบอกว่า สาขา ITM เป็นอีกสาขานึงที่น่าสนใจในการเข้ามาศึกษาหาความรู้ ในการเรียนไม่ว่าจะสาขาหรือคณะไหนก็ความยากอยู่แล้ว ยิ่งถ้าทำงานไปด้วยก็จะยิ่งเหนื่อยมาก ก็จะต้องวางแผนว่าจะจัดการกับชีวิตของเรายังไงให้ประสบความสำเร็จทั้ง 2 อย่าง

จะเห็นได้ว่า IT ในปัจจุบันมีความสำคัญต่อองค์กรมาก และมีบทบาทในหลายๆ แผนก การที่เรามีความรู้ด้าน IT ย่อมทำให้เรามองภาพบริษัท และทำงานได้อย่างเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยครับ และสิ่งสำคัญคือ ITM นิด้า ไม่จำเป็นต้องเรียน IT มาก่อนจากปริญญาตรีครับ ขอเพียงแค่ใจรัก มีความตั้งใจ หรือสนใจจะเรียนรู้ ITM ก็สามารถสมัครมาเรียนปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITM ที่นิด้าได้ครับ พวกเรารอทุกท่านอยู่ครับ

สำหรับบทความนี้ หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย กับผู้ที่สนใจในสาขา ITM แล้วพบกันใหม่ในบทความต่อๆ ไปครับ