nida-logo

รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557

สมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินผ่านทางธนาคาร ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2557

สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)

พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท กว่า 100 ทุน!!!

1. ทุนประเภทที่ 1 (เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ทุกเดือน)

2. ทุนประเภทที่ 2 (ฟรี ค่าหน่วยกิต)

3. ทุนประเภทที่ 3 (ลดค่าหน่วยกิต 50%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3365-70

 

 

 

 

แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท , ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท , รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ