ทักษะการสื่อสารกับคนทำงานไอทีทักษะการสื่อสารกับคนทำงาน ไอที (Programmer)

            เมื่อพูดถึงงานไอทีแล้ว หลายๆ คนอาจมองว่าเป็นสายงานที่ดีมีอนาคตแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามทุกสายงานย่อมมีดีเป็นของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งตัวแปรที่สำคัญของคำนิยามคำว่าสายงานที่ดีมีอนาคต   นั่นก็คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลนั่นเอง โดยส่วนมากแล้วคนทำงานไอทีจะมีทักษะทางด้านการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่น้อยกว่าคนในสายงานอื่นๆ เพราะส่วนมากแล้วมักจะใช้เวลาทั้งหมดของการทำงานนั่งอยู่หน้าจอคอมฯ ซึ่งที่ทำงานของผู้เขียนเองก็เป็นเช่นนั้น พนักงานเกือบทุกคนเลือกที่จะพูดคุยกันผ่านโปรแกรมที่มีการทำงานคล้ายกับโปรแกรมแชททั่วไป แม้จะนั่งอยู่ห่างกันเพียงเอื้อมมือหรือนั่งอยู่โต๊ะติดกันก็ตาม   การพูดคุยกันไม่ว่าจะทั้งทางโทรศัพท์หรือการมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันต่อหน้า (Face to Face) จะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เหล่าคนทำงานไอทีจะทำ ดังนั้นจึงทำให้เหล่าโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายมีทักษะการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีนัก   ซึ่งไม่แปลกที่มักจะมีคนพูดว่า “ถ้าจะคุยกับโปรแกรมเมอร์ให้พูดภาษาคอมฯ เพราะโปรแกรมเมอร์พูดภาษาคนไม่รู้เรื่อง”

            ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับคนทำงานไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำงาน ไอทีหรืองานสายอื่นๆ เนื่องจากทุกคนย่อมมีเพื่อนร่วมงาน และไม่สามารถทำงานตามลำพังได้แน่นอน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน เนื่องจากผู้เขียนทำงานอยู่ในสายไอทีและอยู่ในส่วนงานที่จะต้องพูดคุย เจรจาติดต่อกับโปรแกรมเมอร์อยู่เสมอ และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็คือ การสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์ที่ผู้พูด (Programmer ) เกือบทุกคนมักจะพูดด้วยศัพท์เทคนิคมากมาย และพูดสั้นกระชับ แล้วรีบวางสายไป… แต่ในทางกลับกันหากคุยกันผ่านช่องทางโปรแกรมแชท โปรแกรมเมอร์เหล่านี้มักจะอธิบายเป็นตัวหนังสือได้ดี ทำให้รู้สึกราวกับว่าเป็นคนละคนกัน ปัญหานี้ทำให้ Programmer เหล่านี้ในบริษัทของผู้เขียนไม่สามารถที่จะปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นไปเป็น System Analyst หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ เนื่องจาก Team Leader มองว่ายังขาดทักษะทางด้านการสื่อสารอยู่มาก เนื่องจากเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้ว ก็จะต้องมีการประชุม ให้คำปรึกษา เจรจาต่อรองกับบุคคลอื่นๆ มากมาย

            จากเหตุการณ์ที่ผู้เขียนยกตัวอย่างขึ้นมานี้ จะเห็นได้ว่า ทักษะการสื่อสารมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะทำงาน ไอทีหรืออยู่ในสายงานใดและส่วนงานไหนก็ตาม การสื่อสารที่ดีไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามควรทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือ ผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกับเนื้อหาสารที่ผู้พูดต้องการจะส่งไปให้ผู้รับ และผู้รับมีการตอบกลับหรือปฏิกริยา (Respond) ต่อการรับสารนั้น ดังนั้นเหล่าคนทำงาน ไอทีทั้งหลาย จึงควรมีการฝึกฝนทักษะทางด้านการพูดอยู่เสมอ และสำหรับบางคนที่มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับเพื่อนร่วมงานน้อย ควรพยายามพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่องานที่ทำและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกด้วย

By… สุรีย์พร  เกษรสุคนธ์