หลักสูตรปริญญาโทบริหาร MasterDegree4

หลักสูตรปริญญาโทบริหารงานไอทีที่คุณต้องการ หาได้จากนิด้า

ประสบการณ์จากการที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทด้านไอที หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management : ITM)กว่าจะตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทนั้น เราใช้เวลาพอสมควรในการเลือก ในการตัดสินใจคิดว่าเราจะเลือกเรียนในหลักสูตรปริญญาโทที่ไหนดีแล้วเราจะเรียนไปเพื่ออะไร

การใช้เวลาคิดอยู่นาน ไม่ได้เป็นวันหากแต่เป็นปี ทำงานไอทีด้วยกว่าที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้ ใช้เวลานานพอสมควร บางคนอาจใช้เวลาคิดไม่นาน บางคนมีความพร้อมทุกอย่าง ทั้งเวลาทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียน แต่เรายังต้องคิดถึงเรื่องเวลาในการทำงาน ว่าเราจะมีเวลาเพียงพอที่จะมาเรียนได้มั้ย หรือถ้าให้เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ยังคิดเลยว่าจะเรียนไหวใหม จะมีเวลาได้พักผ่อนใหม เพราะปัจจุบันเราเองยังคงทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ และเลิกงานดึก วันเสาร์และอาทิตย์ต้องเรียนหนังสืออีก เวลาพักผ่อนแทบจะไม่มีเลย ไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยก็ว่าได้

แต่สิ่งหนึ่งที่เราคิด คือ เพื่ออนาคตของตัวเราเอง เหนื่อยแต่ไม่นาน การเรียนไม่มีวันหยุดนิ่ง ยิ่งเรียนรู้มาก ยิ่งมีความรู้มาก เราอาจไม่เก่งเหมือนคนอื่น แต่เราเป็นคนที่เรียนรู้ได้  นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทด้านไอที เพื่อต่อยอดความรู้ความสามารถตามสายงานของเราด้วย

สิ่งที่ได้จากการตัดสินใจเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทด้านไอทีนั้น มันเป็นการเปิดโลกทางความคิดของเราให้กว้างออกไป บางสิ่งไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน ก็ได้มาเรียนรู้เพิ่มเติม เพิ่มทักษะทางความคิด ทั้งการบริหารงานและการบริหารคน  เป็นการตัดสินใจที่ดีมาก ในแต่ละหลักสูตรวิชาที่ได้เรียนรู้นั้น สอนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ และบริหารงาน เราจะบริหารงานของเราเองได้อย่างไรบ้าง ด้วยตัวของเราเองคนเดียว หรือ บริหารงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของเรา หรือเพื่อร่วมงานของเรา จะบริหารงานและบริหารคนได้อย่างไร มีวิธีและแนวคิดในการเรียนมากมาย ที่ล้วนแล้วแต่ละวิชา นำมาเสริมความรู้ในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทเป็นอย่างมาก ได้ให้ความรู้ทักษะมากมาย ในการคิด พิจารณา และไตร่ตรองรวมทั้งการทำงานได้ดีขึ้น

ปัจจุบันสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในระดับหลักสูตรปริญญาโท มาประยุกต์ในการทำงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน และการบริหารทีมงาน เมื่อก่อนเป็นคนที่รับคำสั่งมาแล้วปฏิบัติตามเท่านั้น จึงไม่ต้องคิดอะไรมาก แต่ตอนนี้ต้องคิด วิเคราะห์งานให้เป็น จะวางแผนงานยังไง และจะมอบหมายงานให้ใครทำต่อ งานแต่ละอย่าง แต่ละส่วนเหมาะกับใคร ใครทำแบบไหนได้ ใครทำแบบไหนไม่ได้ และจะนำเสนองานกับผู้บริหารยังไง ปัจจุบันนี้สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น เมื่อได้มาเรียนในหลักสูตรปริญญาโทด้านไอทีที่นิด้า

โดย น.ส.ชนัญภัค ลาวัลย์