วันหนึ่งเจ้านายเรียกมามอบหมายงานใหม่ เป็นงานที่คาดไม่ถึงว่าต้องมารับผิดชอบ ……. ผมให้คุณไปดูแลฝ่ายไอทีของบริษัท ตายหละทำไงดี ความรู้ด้านไอทีก็มีแค่เพียงเล็กน้อย เคยอยู่ในทีมที่ต้อง Implement ระบบมาบ้าง แต่ก็ในฐานะคนใช้งานระบบ โชคดีที่มีความรู้ว่าแผนกไหนของบริษัทมีกระบวนการการทำงานอย่างไร ใครเป็นขาใหญ่ จึงเริ่มวางแผนว่าจะนำไอที มาใช้ในการจัดการกระบวนการทำงาน หรือกระบวนการทางธุรกิจอย่างไรดี

จากเดิมมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการอยู่บ้าง แต่ความรู้ทางด้านไอทีน้อยนิดเต็มที จึงเริ่มจากการสอบถามจากอากู๋     และหาซื้อหนังสือมาอ่าน อ่านตั้งแต่ระบบไอทีเบื้องต้น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดทำแผนหรือกลยุทย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอที เพื่อนำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการทำแผนงานของฝ่าย ซึ่งก็ยังงงอยู่ ยังเขียนแผนและทำงานด้วยความไม่กระจ่าง จะถามเพื่อนก็เพิ่งเข้าสู่วงการนี้ได้ไม่นานไม่รู้จะถามใคร จึงตัดสินใจหาตัวช่วยเพิ่มเติม คงต้องเรียนต่อแล้วหล่ะ (คิดซะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน) เพราะคิดว่าผู้บริหารฝ่ายไอทีขององค์กรนอกจากต้องมีความรู้ทั้งทางด้านการจัดการธุรกิจ การจัดการกระบวนการทำงานแล้ว ต้องมีความรู้ทางด้านไอทีด้วย ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถวางแผน หรือนำระบบไอทีมาใช้เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการการทำงานได้ อีกทั้งอาจทำให้องค์กรต้องเสียเงินลงทุนในระบบไอทีโดยไม่คุ้มค่า ระบบที่จัดทำไม่มีประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับธุรกิจ ระบบไม่มีความมั่นคงปลอดภัย เพิ่มความเสี่ยงให้กับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท

หลังจากหาข้อมูลหลักสูตรจากหลายๆสถาบันแล้วจึงตัดสินใจเลือกเรียนปริญญาโทที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า นิด้า โดยเลือกเรียนหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Management: ITM) คณะสถิติประยุกต์ เพราะเนื้อหารายวิชาตรงกับที่เราต้องการ มีการเรียนทั้งทางด้านไอที และด้านการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้จบไอที แต่ต้องมาทำงานที่เกี่ยวกับไอที หรือบริหารจัดการไอทีของบริษัท นี่แหละที่เราต้องการ แถมยังได้เพื่อนใหม่ที่อยู่ในแวดวงไอทีด้วย วิชาเรียนก็มีทั้ง การเขียนโปรแกรม ธุรกิจและการจัดการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การประกอบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมาย จากที่อ่านเองแล้วไม่รู้เรื่อง ก็ถึงบ้างอ้อ เวลามาทำงานหรือต้องทำแผนงานต่างๆมีความเข้าใจมากขึ้น

การได้ปรับเปลี่ยนให้รับผิดชอบงานใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคย ไม่เคยทำ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนสิ่งใหม่ๆ ได้ทำในสิ่งที่ท้าทาย ไม่เบื่อ ไม่ซ้ำซากจำเจ ถึงแม้ว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ ต้องเหนื่อยมากขึ้น แต่ก็สนุก “ แค่เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้” …………… ขอบคุณนะค่ะเจ้านาย ที่ให้โอกาสมาดูแลไอที ทำให้ชีวิตมีสีสันเพิ่มขึ้นมากมาย ……….. เรามาถึงจุดนี้ได้ไง