เรียนต่อ โท it นิด้า

เรียนต่อโท IT ที่ไหนดี

“คำถามที่ใครหลายคนกำลังมองหาคำตอบ ถามเพื่อนบ้าง ถามพี่บ้าง ถามน้องบ้าง
ว่าจะ เรียนต่อ ป.โท IT ที่ไหนดี สำหรับวันนี้เรามีคำตอบมาให้พร้อมกับเหตุผลว่าทำไม เราถึงต้องเรียนต่อที่นี่”

ถ้าใครคิดจะเรียนต่อโท ก็แนะนำว่าต้องเรียนต่อโท IT นิด้า ทำไม? เราถึงแนะนำ ก็เพราะว่านิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นั่นคือมีการเรียนการสอนเฉพาะ ปริญญาโท, ปริญญาเอก แห่งแรกของประเทศไทย
ดังนั้นนิด้าจึงเชี่ยวชาญในการสอนนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก เป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่อยากเรียนต่อโทเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์ที่นิด้าจบปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศมากมาย
นอกจากนี้นิด้ายังเป็น สถาบันที่สร้างตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สถาบัณการศึกษาของรัฐบาล (นิด้าสถาบันที่พ่อสร้าง) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ 1 เมษายน 2509 (ปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 เป็นเวลากว่า 50 ปี) โดยมุ้งเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติและสาขาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เหมาะกับคนที่กำลังหาที่เรียนต่ออย่างแท้จริง

เรียนต่อ โท IT Management (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) นิด้า ต้องเรียนจบอะไร?

การเรียนต่อปริญญาโท IT management (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) นิด้า ไม่จำเป็นจะต้องจบทางด้านไอที หรือบริหารแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง หากเรียนจบจากสาขาวิชาอื่นก็สามารถเรียนต่อโท IT Management ที่นิด้า ได้ แต่อย่างน้อยควรจะมีพื้นฐานความรู้หรือประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีมาบ้างเล็กน้อยหรืออาจะไม่มีเลยก็สามารถเรียนรู้เริ่มเพิ่มเติมได้ เนื้อหาที่เรียนนั้นเป็นการรวมกันระหว่างไอทีและบริหารอย่างละครึ่ง ซึ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านไอทีเลย แล้วมาเรียนต่อป.โท IT นิด้า อาจจะต้องพยายามมากกว่าผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านไอทีมาบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรจะมีวิชาเสริมเพื่อปรับพื้นฐานทางด้านการเรียนต่อโท IT รองรับด้วย เพื่อปรับพื้นฐานให้ทั้งผู้ที่จบสายไอทีและไม่ได้จบทางด้านไอที สามารถเรียนต่อโท IT Management ที่นิด้าได้อย่างดียิ่งขึ้น

เรียนต่อ โท IT Management ได้เรียนอะไรบ้าง

ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหารกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ( IT) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Technology transformation) รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนต่อโท IT นิด้าจึงได้เรียนทั้งวิชา IT และวิชาบริหาร โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ วิชา IT 30% และ วิชาบริหาร 70% ตัวอย่างวิชา IT เช่น “Computer Networks and Information Security”, “Digital marketing”,“Data Warehousing and Big Data” และ “Information Systems Analysis and Design”เป็นต้น ตัวอย่างของวิชาบริหาร เช่น “Management of Enterprise IT”, “IT Strategic Planning and IT Projects Management”, “Business Analytics and Quantitative Analysis”, “Managerial Accounting” และ “Human Resource Management and Organization Behavior” เป็นต้น

เรียนต่อ โท IT นิด้า แล้วไปทำงานต่อด้านไหน

เพราะการเรียนต่อโท IT ที่นิด้านี้ ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านเรื่องของ IT อย่างเดียว แต่ยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาองค์กรควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มวิชา บัญชี ธุรกิจ และเศรษฐศาตร์ สำหรับคำถามที่ว่าเรียนต่อโท IT นิด้า แล้วไปทำงานต่อด้านไหน ก็มีดังนี้

 • ผู้บริหารไอที (IT Management)
 • ที่ปรึกษาไอที (IT Consultant)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
 • นักการตลาดดิจิตอล (Digital marketer)
 • นักพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics, Data Science)

นอกจากนี้การเรียนต่อโท IT นิด้า หลักสูตร ITM นี้ยังสามารถไปทำงานได้ทุกแขนง เหมาะกับผู้ที่ต้องการก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารหรือผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาตัวเอง พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

เรียนต่อ โท IT Management นิด้า ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่

สำหรับคณะสถิติประยุกต์ สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) มีประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่ 190,000 บาท โดยใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี ซึ่งมีค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 3,500 บาท
 • ค่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 1,200 บาท
 • ค่าเทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) 2,000 บาท
 • ค่ารักษาสถานภาพ (กรณีลาพักการศึกษา) 8,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ภาคการศึกษาละ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) 600 บาท
 • ค่าาธรรมเนียมการลงทะเบียนผ่านธนาคาร 20 บาท

หมายเหตุ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดไว้อย่างน้อย 45 หน่วยกิต (45 หน่วย * 3500) = 157,5000 บาท

ซึ่งถ้าคิดง่ายๆเลยก็ เรียนต่อโท IT นิด้า ค่าใช้จ่ายประมาณเทอมละ 50,000 บาท ในสามเทอมแรก และเทอมสุดท้ายเราเสียค่าใช้จ่ายที่ 27,000 บาทจ้า เมื่อเทียบกับที่อื่นๆในสาขาใกล้เคียงกันนนี้ ถือว่าไม่แพงเลยนะ ค่อนข้างถูกเลยและ

เรียนต่อโท IT นิด้าเรียนวันไหนบ้าง

ตารางเรียนต่อโท IT ของคณะสถิติประยุกต์ นิด้า ภาคพิเศษ จะเรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์
โดยจะเรียนวิชาละ 3 ชั่วโมง ในหนึ่งวันก็จะเรียน 2 วิชา เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 9 โมง จนถึงเทียงในช่วงเช้า และช่วงบ่ายจะเริ่มบ่ายโมงตรงจนถึง 4 โมงเย็น
สำหรับภาคฤดูร้อนจะเรียน 1 วิชาเต็มวัน ตั้งแต่ 9 โมงตรงจนถึง 4 โมงเย็น
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด้วย)

พูดง่ายๆก็คือ เรียนต่อโท IT นิด้า เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น.นั่นเอง

เรียนต่อโท IT นิด้า สถาบันชั้นนำ

การสมัครเข้าเรียนต่อโท IT นิด้ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

เริ่มจากกรอกเอกสารใบสมัครและเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ทางมหาลัยแจ้งให้พร้อม แล้วนำมายื่นที่นิด้าเพื่อสมัครสอบสัมภาษณ์
โดยเสียค่าสมัครสอบประมาณ 800 บาท จากนั้นทางคณะก็จะแจ้งวันที่สัมภาษณ์ให้กับผู้สมัครเรียนต่อ ป.โท ให้ทราบ และมารับการสัมภาษณ์ที่คณะในวันดังกล่าว หลังจากสัมภาษณ์แล้วก็รอประกาศผลผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะสถิิติประยุกต์ แล้วนำเงินมาค่าเทอมมาชำระ พร้อมส่งและรับเอกสารตามที่คณะกำหนด เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการสมัครเรียนต่อโท IT นิด้าแล้ว

มีทุนการศึกษาในการเรียนต่อโท IT นิด้าไหม?

มีทุนให้กับนักศึษาที่สนใจเรียนต่อโท IT นิด้า โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
 • ในระหว่างเรียนต่อโท จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ในแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 3.5

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

การรับสมัครเรียนต่อโท IT บริหารนิด้า
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหาร IT)
คณะสถิติประยุกต์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายละเอียดการรับสมัคร
โทร 02 727 3036-9 หรือ http://as.nida.ac.th
สมัครด้วยตนเอง: ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า

แนะนำสายอาชีพยุคดิจิทัล 7 สาขา เรียนต่อโท

โดย….
กลุ่ม Pokemon ITM#9 (ภาคพิเศษ)
คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรการจัดการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ