เรียนปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียนปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไหนดี ทำไมต้องเลือก NIDA

เรียนปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไหนดี

หลายคนคงมีคำถามหรือข้อสงสัยในใจว่าถ้าต้องการศึกษาต่อ ต้องมีพื้นฐานจบปริญญาตรีทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์หรือไม่ ถ้าทำงานประจำ ควรเลือกเรียนหลักสูตรภาคพิเศษ (วันเสาร์ และ วันอาทิตย์) หรือภาคปกติ (จันทร์ – ศุกร์) ดี ฯลฯ
จบทุกคำถาม เรามีคำตอบให้คุณ
ที่คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์ นิด้า เป็นหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องจบคอมฯ มา ก็สามารถเรียนได้ จะมีวิชาเสริมพื้นฐานเพื่อปรับความรู้สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบสายด้าน IT มาโดยตรงให้ จะมีทั้งเน้นคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือเน้นทางด้านการบริหารและคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน คือเน้นให้คนเรียนจบ เป็นผู้บริหาร หรือ CIO โดยจะมีอยู่ 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS) เป็นการเรียนเชิงลึกทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติ และประยุกต์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
และ หลักสูตรที่สอง หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) เป็นการเรียนคอมพิวเตอร์ในเชิงกว้างโดยเรียนวิชาทางคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับวิชาทางการบริหารจัดการธุรกิจอย่างละครึ่ง นอกจากนั้นอาจารย์ที่สอนก็มาจาก อาจารย์ในคณะสถิติประยุกต์ อาจารย์จากคณะบริหาร และอาจารย์จากภายนอก
เรียนปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไหนดี
ส่วนถ้าถามว่า เรียนหลักสูตรภาคพิเศษ หรือภาคปกติ นั้น จะบอกว่า ทางสถาบันได้กำหนดสถานภาพนักศึกษา เนื้อหาที่เรียน หลักสูตร และ คณาจารย์ผู้สอนเหมือนกัน สิ่งที่แตกต่างเป็นหลัก คือ เวลาเรียนและค่าใช้จ่าย โดยภาคปกติเรียนในเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์) เป็นเวลาประมาณ 2 ปี มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตรที่ 69,000 บาท ในขณะที่ภาคพิเศษเรียนนอกเวลาราชการ (เสาร์และอาทิตย์) เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 190,000 บาท (รวมค่าหนังสือเรียนและกิจกรรมมัชฌิมนิเทศน์นอกสถานที่) นอกจากนี้นักศึกษาภาคพิเศษจะไม่ต้องเรียนวิชา สพ4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา อีกด้วย

เริ่มได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมครับว่า เรียนปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไหนดี แล้วเรามาดูกันต่อตอนที่ 2 ว่าที่นี่ยังมีอะไรดี และมีบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง