ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า IT เข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำงานและในชีวิตประจำวันของเรา ตลอดจนทุกวันนี้ตลาดแรงงานต้องการคนที่มีความรู้ด้านIT ถ้าได้ด้านบริหารด้วยยิ่งดี นี่เลยขอ แนะนำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)  ที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ด้าน IT  หรือ ด้านบริหาร  สาขาต่างๆอีกมากมาย และหรือทั้ง ITรวมด้านบริหารเข้าด้วยกันเพื่อไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบกิจการให้กับตัวคุณได้ ถ้าสนใจลองหาข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้รีบๆกันหน่อยนะจ๊ะ