เรียนปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายของใครหลายคน

หลายท่านคงเคยได้ยินหลักการดำเนินธุรกิจ หนึ่งปัจจัยที่ต้องมี ก็คือต้องมีการตั้งเป้าหมายของธุรกิจ
สำหรับผมเองการดำเนินชิวิตก็เช่นกัน ก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายระยะยาว
ความตั้งใจที่มีตั้งแต่ต้นและเป็นเป้าหมายหนึ่งของชีวิต คือการได้เรียนและจบการศึกษาระดับปริญญาโท หลังจากที่ศึกษาจบปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนิด้า ที่ดีที่สุดในประเทศไทย คณะบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

แต่ก็ยังมีคำถามกับตัวเองว่าจะศึกษาต่อปริญญาโททางด้านไหนดี ? เรียนโท เทคโนโลยีสารสนเทศ ดีไหม?

จากองค์ประกอบหลายๆอย่าง และเมื่อได้ทำงานไปสักระยะ ซึ่งปัจจุบันผมก็ทำงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว ทำให้ผมได้คำตอบกับตนเองว่า หลักสูตรที่ช่วยสนับสนุน โอกาส และความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ในสายงานที่ผมทำอยู่นั้น หลักสูตรที่ตอบโจทย์ตนเองได้ดีที่สุดและเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ก็คือ หลักสูตรปริญญาโท บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสำหรับหลักสูตรบริหาร สถาบันที่ผมรู้จัก ซึ่งมีองค์ความรู้ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นสถาบันมีชื่อเสียงมานานกว่า 50 ปี ก็คือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ “นิด้า (NIDA)” แห่งนี้ครับ ซึงทางสถาบันได้ผสมผสานหลักสูตร การบริหาร กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างลงตัว 

หลักสูตรปริญญาโท บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ITM ที่นี่เขาสอนไรบ้าง

 • Business Data Networks and Security
 • Concepts Of Business Applications Development
 • Strategic Communication for Management
 • Enterprise Risk Management
 • Big data & Data Warehousing
 • Concepts Of Business Applications Development
 • Analysis and Design for Business Information System
 • Digital Marketing
 • Business Intelligence
 • Business Analytics
 • Managerial Accounting

โดยส่วนตัวผมคิดว่าตอบโจทย์ตัวผมได้ครบทุกข้อ และผมคิดก็คิดว่าตอบโจทย์ความต้องการและการแข่งขันทางธุรกิจในยุค Digital ปัจจุบันได้ดีเช่นกัน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิต รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็น ในการสนับสนุนและผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media สนับสนุนธุรกิจทางด้านการตลาด การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ทได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้นห้องบริการสารสนเทศ คณะบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

“จุดประสงค์ในการเลือกเรียนปริญญาโท บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากจะเป็นการต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทางด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือบริหารองค์กรแล้ว ยังเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมในยุค Digital อีกด้วยครับ ” 

ทศพล วรสิทธิกร ITM8