บทสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

          ปัจจุบันโลกเราไม่เคยหยุดนิ่งโดยเฉพาะเทคโนโลยี มนุษย์เราจำเป็นต้องพัฒนาตลอดเพื่อก้าวให้ทันโลกและการแข่งขัน การเรียนจึงเป็นตัวเลือกหนึ่ง แต่ก็มีคำถามต่อมาว่าจะเรียนที่ไหนดี แล้วการเรียนต่อมันเป็นอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร
          วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ เรือโทธาดา จันภักดี และนางสาวภัททิรา พ่วงสุข นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) ซึ่งมาแชร์มุมมองในชีวิตการเรียนในรั้วนิด้าให้ฟังกัน เริ่มจากบทสัมภาษณ์ของเรือโทธาดา จันภักดี

Q :    ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้า คุณทำงานอะไรมาก่อน 

A :    ก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นนักศึกษาของนิด้า ผมรับราชการมาก่อนครับ รับราชการสังกัดกองทัพเรือ แล้ว 5 ปี และพอได้รับโอกาสจากกองทัพเรือ ผมก็เข้ามาเป็นนักศึกษาของนิด้าครับ

Q :    ทำไมถึงเลือกศึกษาต่อปริญญาโท

A :    สำหรับผมมี 3 เหตุผลหลัก ๆ ที่เลือกศึกษาต่อปริญญาโท ซึ่งประการแรกคือ “ความรู้” นั่นก็คือผมอยากพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ให้มากยิ่งขึ้น  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของเทคโนโลยี
       ประการที่สอง “สังคม" ซึ่งผมมองว่าการศึกษาปริญญาโท นักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบด้วยคนที่มาจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งล้วนแต่มีวุฒิภาวะและผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาแล้ว หากเราเลือกที่จะศึกษาต่อปริญญาโท นอกจากจะได้ความรู้จากการเรียนแล้ว ยังทำให้เราได้มองเห็นโลกในอีกหลาย ๆ ด้าน ผ่านมุมมองของเพื่อนร่วมคลาสเรียน
       ประการสุดท้าย “โอกาส” ซึ่งเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมเลือกศึกษาต่อปริญญาโท เนื่องจากผมได้รับโอกาสจากกองทัพเรือ ซึ่งได้เล็งเห็นคุณค่าในการพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา ทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท

Q :    ชีวิตการเรียนปริญญาตรี กับปริญญาโทแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

A :    สำหรับผมทีเห็นได้ชัดคือ จำนวนของเพื่อนร่วมคลาส ซึ่งหากย้อนกลับไปตอน ปริญญาตรี ผมมีเพื่อนร่วมคลาสประมาณ 30 คนทำให้เราได้ทำความรู้จักคนมากมาย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนที่หลากหลาย และเมื่อมาเรียนต่อ ป.โท เพื่อนร่วมคลาส ก็มีจำนวนที่น้อยลง มีเพียง 5-10 คนต่อคลาส  ซึ่งก็มีข้อดีคือ ทำให้เราได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ผมมองว่า ไม่ว่าจำนวนของเพื่อนร่วมคลาสจะมากหรือน้อยก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเรียน ถ้าหากเรารู้จักรับผิดชอบตัวเอง รู้จักหน้าที่ของตนเองก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนได้

Q :      ก่อนและหลังเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้า คุณมองนิด้าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

A :      ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้ายอมรับว่าไม่รู้จักนิด้าเลย ด้วยความที่ผมเองเป็นคนที่ใช้ชิวิตต่างจังหวัดมาค่อนชีวิต เมื่อได้รับโอกาสจาก กองทัพเรือ ผมจึงเริ่มมองหาสถาบันที่จะเข้าศึกษาต่อ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับ นิด้า ก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพมากมาย ผมจึงเลือกที่จะเข้ามาเรียนในนิด้า และเมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้า ก็ทำให้ผมมองเห็นภาพของนิด้าชัดเจนยิ่งขึ้น ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศของการเรียนที่เปิดโอกาสให้เราได้แบ่งปันความรู้และ ประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่สอนก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ และพร้อมด้วยประสบการณ์ ที่นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนจากประสบการณ์ของอาจารย์ ซึ่งผู้เรียนเองอาจไม่มีโอกาสได้พบเจอด้วยตัวเอง อีกทั้งในห้องเรียนยังได้ความรู้ข้อมูลดีๆ จากเพื่อนร่วมคลาสอีกด้วย ซึ่งผมมองว่า นิด้านอกจากจะสร้างผู้นำแล้ว ยังเป็นสถาบันที่สร้างเครือข่ายผู้นำที่มีคุณภาพอีกด้วย

Q :      ในฐานะที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน อยากแนะนำอะไรกับคนที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทที่นิด้าบ้าง

A :      สำหรับคนที่สนใจหรือกำลังลังเลที่จะเรียนต่อปริญญาโทที่นิด้า ผมอยากจะบอกว่าการเรียนที่นิด้ามันไม่ง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณ บางคนเข้ามาเรียนแล้วก็จบไปพร้อมกับใบปริญาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่เคยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มเลย ทำให้ไม่ได้เรียนรู้อะไรที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันยังเป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมคลาสอีกด้วย จบไปแทนที่จะมี connection จากเพื่อนที่หลากหลายอาชีพมากขึ้น ในทางกลับกันก็จะกลายเป็นว่าไม่มีใครอยากสมาคมด้วย ผมจึงอยากให้คนที่กำลังจะศึกษาต่อปริญญาโทที่นิด้า มีทัศนคติที่ดี ทั้งต่อการเรียนและการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมคลาส เพื่อที่จะได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต


 

เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของ นางสาวภัททิรา พ่วงสุข กันต่อเลย

Q:       ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้า คุณทำงานอะไรมาก่อน

A:       ทำงานเป็น Database Programmer ที่บริษัท outsource แห่งหนึ่งค่ะ

Q:       ทำไมถึงเลือกศึกษาต่อปริญญาโท

A:       ต้องการพัฒนาความรู้และแนวคิดของตนเอง เพื่อเพิ่มโอกาสความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นที่นิยมมากเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมกำลังเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่านิยมของคนหันมาเรียนรู้ให้สูงขึ้น และโดยเฉพาะสังคมไทยที่ยอมรับคนที่มีการศึกษาสูง

Q:       ชีวิตการเรียนปริญญาตรี กับปริญญาโทแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

A:       ในชีวิตเรียนปริญญาตรีนั้นเราอาจมีเพื่อนมากมายคอยช่วยเหลือ แต่ในชีวิตปริญญาโทมีเพื่อนไม่มาก เนื่องจากจำนวนคนที่ศึกษาต่อปริญญาโทน้อยกว่าจำนวนคนในปริญญาตรี จึงต้องช่วยเหลือตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเรื่องการเรียนปริญญาตรีอาจารย์จะสอนเราเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเรียนนั้นๆทั้งหมด แต่ปริญญาโทอาจารย์จะไม่สอนเนื้อหาทั้งหมด ต้องมีบางส่วนที่เราต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเอง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ นำไปคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้

Q:       ก่อนและหลังเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้า คุณมองนิด้าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

A:       ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้า รู้จักนิด้าจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเก่า ซึ่งมาศึกษาที่นิด้ากันหลายคนและได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นสถาบันที่ดี และอยู่ใกล้ที่พักอาศัยในกรุงเทพฯของเราอีกด้วย เมื่อมีความคิดที่ต้องการจะศึกษาต่อปริญญาโทจึงมองนิด้าเป็นที่แรก แต่ก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าที่เขาบอกว่าเป็นสถาบันที่ดีนั้น ดีอย่างไร แต่หลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาที่นิด้าจึงได้คำตอบนั้น ก็คืออาจารย์ที่นี้เอาใจใส่ในการสอนมาก อยากให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้อย่างแท้จริง อาจารย์ไม่เพียงแต่มอบความรู้ในการเรียน ยังมอบความรู้ในชีวิตประจำวัน สอนให้เรียนรู้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับชีวิตการทำงานที่แท้จริง

Q:       ในฐานะที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน อยากแนะนำอะไรกับคนที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาโทที่นิด้าบ้าง

A:       อยากแนะนำว่า การเรียนปริญญาโทที่นิด้านอกจากจะได้รับความรู้ในวิชาการ ความรู้ที่พร้อมจะเผชิญกับชีวิตการทำงานแล้ว ยังได้รับมิตรภาพจากเพื่อนๆพี่ๆ ซึ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันคอยช่วยเหลือกัน และยังได้รับประสบการณ์อื่นๆอีกมากมายที่เราไม่เคยได้ทำหรือศึกษาที่ไหนมาก่อน ส่วนในสาขาวิชาที่ฉันเรียนอยู่คือ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อยากจะแนะนำให้กับคนที่มีความรู้สายเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่สนใจด้านบริหาร หรือมีความรู้ทางด้านบริหารแต่สนใจที่จะเรียนรู้สายเทคโนโลยีเพิ่ม ซึ่งเมื่อศึกษาต่อในสาขานี้แล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารได้ ใครที่อยากศึกษาต่อสาขาเดียวกับฉัน หรือสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสาขาอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://as.nida.ac.th/ นอกจากนี้ยังอยากแนะนำว่า ที่นิด้ามีทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาโท แต่อาจยังมีทุนไม่พอ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nida.ac.th/ ได้เลยคะ

         หวังว่าบทความสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันของนิด้านี้ จะเป็นข้อคิดดีๆให้กับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโท หรือได้จุดประกายความฝันของผู้อ่านให้เดินหน้าต่อไป