IMG_5364

ตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีก็คิดที่จะศึกษาต่อปริญญาโทเลยนะคะ แต่ในระหว่างนั้นก็มีความลังเลว่าจะเรียนไปทางสายบริหาร หรือเรียนทางสายคอมพิวเตอร์ตามที่ถนัดดี เพราะว่าในระดับปริญญาตรีเรียนจบวิทยาการคอมพิวเตอร์มา แต่สุดท้ายก็ยังคงตัดสินใจไม่ได้ จึงคิดว่าควรลองทำงานดูก่อน เพื่อค้นหาความชอบของตัวเอง จึงได้สมัครงานเพื่อหาประสบการณ์ในการทำงานก่อน สำหรับตำแหน่งงานที่ได้ทำเป็นตำแหน่งแรกในชีวิตก็คือ Business Consultant ยอมรับว่าตอนทำงานแรก ๆ ก็งงกับ Business มาก ๆ เพราะพื้นฐานเราจบวิทยาการคอมพิวเตอร์มา ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางด้าน Business เลย แล้วก็แน่นอนสำหรับเรื่องโปรแกรมเราสามารถเรียนรู้ได้ไวมาก ส่วน Business Process ก็ค่อย ๆ เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ จากการทำงานก็ได้เรียนรู้กระบวนการทางธุรกิจจากหลาย ๆ กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในระดับหนึ่งนะคะสำหรับคนที่จบเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์มา หลังจากทำงานได้ 2 ปี ความคิดที่จะเรียนปริญญาโทก็กลับมาอีกครั้ง จึงได้หาที่รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านธุรกิจ ซึ่งนิด้าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์เรามาก ทั้งด้านเวลาและหลักสูตรการเรียน เพราะที่นิด้าจะเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น ซึ่งเหมาะกับคนทำงานอย่างเรามาก ๆ เพราะวันธรรมดาจะได้ไม่ต้องมากังวลว่ารถจะติดหรือเปล่า เราจะไปเรียนทันไหม สำหรับใครที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาโททางด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะ

นิด้ารับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558