“ในเมื่อโลกใบนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง ตัวเราเองก็หยุดนิ่งไม่ได้เช่นกัน ยิ่งถ้าเราอยู่ในโลกธุรกิจ ที่ต้องแข่งขันกันในระดับวินาที คำว่าไม่รู้ “ไอที” จึงฝันร้ายของการดำเนินธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน” ไอทีกับธุรกิจ

ผมเองเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เลือกเข้ามาเรียนหลักสูตร ป.โท ไอที ที่นิด้า ด้วยเห็นว่า จุดเริ่มต้นของความสำเร็จอยู่ที่การ “รู้” หรือ “ไม่รู้” ผมจึงพยายามมองหาหลักสูตรที่เพิ่มพูนโอกาสทำให้ผมรู้มากกว่าที่เป็น ทั้งในแง่ของธุรกิจ และในแง่ของไอที

ผมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรธุรกิจ และไอที จากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง จนมาพบความโดดเด่นของหลักสูตร ป.โท ไอที ของนิด้า ข้อมูลใน it-grad ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับหลักสูตรนี้อย่างชัดเจน ผ่านมุมมองของนักศึกษาอดีต-ปัจจุบัน ของหลักสูตร จนทำให้ผมสรุปได้ว่า ป.โท ไอที นิด้า มองธุรกิจ กับ ไอที ในโลกยุคปัจจุบัน เป็นเรื่องเดียวกัน

ในเมื่อเรือถูกสร้างมาเพื่อใช้ในที่ที่มีน้ำ สัตว์ป่าอย่างเสือก็จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในผืนป่าใหญ่ ดังนั้น คนสนใจเรื่องธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จะขาดเรื่อง “ไอที” ได้อย่างไร ? ยิ่งเป็น ป.โท ไอที ที่นี่ ไม่ได้สอนให้มองว่า ไอที เป็นเรื่องของนักเทคนิค แต่ พยายามสื่อสารว่า ไอที เป็นเรื่องของผู้คนทุกระดับ ทั้งในแง่มุมของการทำงาน และในมิติของการใช้ชีวิต เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ป.โท นิด้า สอนให้เราเข้าใจ “กลยุทธ์สมัยใหม่” ที่มีความงดงามเฉยเช่น “สถาปัตยกรรมล้ำค่า” ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ รวมไว้ ณ ที่เดียว

ขอบคุณหลักสูตร บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ  นิด้า ที่จุดประกายให้ผมเห็นแนวทางนั้น

บทสัมภาษณ์ : คุณ เอ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เลือกศึกษาต่อโทไอที หลักสูตร บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นิด้า

ที่มารูปภาพ : Cr:http://www.hunt.net.au/