1.ปริญญาโทให้ประโยชน์อย่างไรกับคนทำงานบ้างคะ?

2.ปริญญาโทสามารถเรียกเงินเดือนขึ้นได้ไหมคะ?

3.การเรียนปริญญาโทของคนทำงาน มีจุดอ่อนอะไรบ้างคะ?

4.มีความจำเป็นแค่ไหนในการเรียนปริญญาโทคะ?