web analytics

เรียนปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผนอย่างไรดี

เรียนปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เราควรวางแผนหลัก ๆในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1 ควรเลือก ที่ใกล้ เดินทางสะดวก จะได้ไม่เหนื่อย เพราะตลอดระยะเวลาหลักสูตรอาจใช้เวลา 2 – 3 ปี
อันดับ 2 สาขาที่เปิดสอนมีสาขาที่เราต้องการมีมั่ย ไม่ว่าจะเป็น Com Engineer MIT หรือ Com Sicence ลองชั่งใจดูก่อนครับว่าชอบทางไหน ชอบสายบริหาร หรือเทคนิค
อันดับ 3 ตรวจสอบช่วงเวลาการเรียนด้วยเพราะบางครั้งหลักสูตรหรือบางมหาลัยเปิดเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งบ้างท่านอาจจะไม่สะดวกช่วงเวลานั้น
อันดับ 4 งบประมาณ เพราะแต่ละครั้งหลักสูตรอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน หรือจะหลักสูตรเดียวกันแต่คนล่ะภาคเรียนค่าใช้จ่ายก็ไม่เท่ากันควรตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจ
อันดับ 5 เป้าหมายในการเรียนว่าตรงกับวัตถุประสงค์มั่ย เพราะแต่ละหลักสูตรมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น