web analytics

เส้นทางสู่ความก้าวหน้าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในด้านนี้ นิด้ามีคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://as.nida.ac.th/th/

img1391656292959 
            4a279537efd9f4a27951cb399b4a27951742d9eเข้ามาเพิ่มศักยภาพด้าน IT กับพวกเราที่นิด้าEmotion_icon_lol     นะคะ..!

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น