web analytics

ITM ขอแชร์ประสบการณ์เรียนที่นิด้า

รับสมัคร ศึกษา ปริญญาโท

คุณกนกวรรณ อุดมกิจโกศล (พี่ฝน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ERP Technical Director, Convergence Systems Co.,Ltd.

รุ่นพี่ ITM รุ่นที่ 2 มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท ในสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITM ที่นิด้า2-10-2558 11-13-15อะไรคือจุดที่มีความแตกต่างหรือจุดเด่น จึงทำให้พี่ฝนเลือกเรียนที่นี่

  • ITM ของ นิด้ามีหลักสูตร ที่ครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่ต้องจบสาย IT หรือ บริหาร โดยตรงสามารถเรียนได้ และนำไปใช้งานได้จริง

 พี่ฝนมีการเตรียมตัวในการเรียนอย่างไรบ้าง

  • เตรียมร่างกาย ให้พร้อมที่จะมาเรียน เนื่องจากหลักสูตร จะเป็นการเรียน ทั้งเสาร์และอาทิตย์
  • เตรียมสมองให้เปิดรับข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจารย์สอน
  • เตรียมเงินสำหรับค่าเทอม (ฮ่าๆๆ)

 

 

การถ่ายทอดวิชาของอาจารย์ที่ได้เรียนมาเป็นอย่างไร หรือจุดเด่นในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ในภาควิชาเป็นอย่างไร

  • อาจารย์หลายท่านจะแนะนำ ให้เอาความรู้ หรือสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอด ให้นำไปใช้งานได้
  • การถ่ายทอดจะเป็นการเชิงวิเคราะห์ ให้นักศึกษาต้องพยายาม หาข้อมูลและสรุปรวบรวมให้ได้ตามเงื่อนไขวิชา

จากหลักสูตรการเรียน ที่มีรายวิชาต่างๆมากมาย พี่ฝนคิดว่าวิชาไหนเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด เพราะอะไร

  • วิชาทุกวิชา ในหลักสูตรนี้มีประโยชน์ทุกวิชา แต่ หลักสูตร ที่คิดว่ามีประโยชน์กับพี่ที่สุด จะเป็นการบริหารงานโครงการเนื่องจาก ตรงกับการทำงานมากที่สุด

จากการเรียนปริญญาโท นิด้าได้ให้อะไรบ้าง

  • เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ทำให้รู้ว่า จริง ๆ แล้ว หลักสูตรจะมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีเช่นกัน

สิ่งที่อยากจะแนะนำให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจ

  • สำหรับรุ่นน้อง ที่กำลังศึกษา อยู่ อยากให้ น้อง ๆ ให้ความสำคัญ กับการเรียน ทุกวิชา และทุกชั่วโมง เพื่อให้เข้าใจทุกวิชาที่เรียน และสามารถนำไปใพช้ในหน้าที่การงานได้
  • สำหรับผู้ที่สนใจ เนื่องจากปัจจุบัน IT ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ธุรกิจ หลักสูตรนี้จะทำให้เรา รู้ว่าเราจะจัดการและจัดสรรการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรามีใช้อยู่อย่างไรให้มีประสิทธภาพสูงสุด และหลักสูตรนี้ สามารถตอบโจทย์นั้นได้ ทำให้เราสามาได้ใช้ ศักยภาพ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นได้อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณพี่ฝนมากๆ พี่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ อย่างนี้ค่ะ

สรุปข้อมูล
ชื่อบทความ
จากการเรียนปริญญาโท นิด้าได้ให้อะไรบ้าง
รายละเอียด
รับสมัคร ศึกษา ปริญญาโท ITM ของ นิด้ามีหลักสูตร ที่ครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่ต้องจบสาย IT
ผู้แต่ง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น