คุยกับประธานรุ่น บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 9

สำหรับใครที่กำลังสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เกี่ยวกับทางด้าน IT และ Management หลักสูตรผสานกัน วันนี้เรามีศิษย์ปัจจุบัน ITM NIDA ปีการศึกษา 2559 มาเล่าประสบการณ์ในการเรียน ITM NIDA ให้ได้อ่านกันครับ  รบกวนพี่ช่วยแนะนำตัว เรียนจบทางด้านไหนมา ปัจจุบันทำงานอะไรครับ  สวัสดีครับ ผมชื่อบุญเสริม จุไรย์ ชื่อเล่น โป  ITM NIDA รุ่น 9 ครับ ขออนุญาตแทนตัวเองว่า “พี่โป” นะครับ พี่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขางบประมาณและต้นทุน ปัจจุบันทำงานที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในตำแหน่ง นักการเงินระดับ 6 สาเหตุที่เลือกเรียนทางด้านการเงิน เพราะพี่ชอบตัวเลขและสนใจเรื่องการค้าขาย เงินๆ ทองๆ มาตั้งแต่เด็ก เลยคิดว่าสาขานี้แหละที่ต้องเรียนให้ได้เลย ส่วนเรื่องมหาวิทยาลัย พี่คิดว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ดีนะครับ เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และศึกษาด้วยตัวเอง Read more…

คุยกับศิษย์เก่าบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1

วันนี้จะมาขอเสนอบทสัมภาษณ์พูดคุยกับ “คุณนรภัทร พัชรพรพรรณ” หรือ พี่ภัทร (สำเร็จปริญญาโท หลักสูตร ITM รุ่นที่ 1) ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการระบบไอที ให้กับบริษัทที่มีสาขาในเอเชียแปซิฟิคและในยุโรป รวมถึงต้องทำงานกับ out source ทั้งจากในไทย อินเดีย สิงคโปร และเมอริเชียส ในปัจจุบันยังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ของซอฟต์แวร์ K2 ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหารไอทีและด้านอื่นๆ เข้าไปให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ ว่ากว่าจะประสบความสำเร็จถึงจุดนี้ ชีวิตได้ผ่านอะไรมาบ้าง สวัสดี ค่ะชีวิตวัยเด็กของพี่ภัทรเป็นอย่างไรบ้างคะ และเริ่มมีความสนใจด้านบริหาร ไอที มาตั้งแต่ตอนไหนคะ? ตอนเด็กจะออกแนวขี้อายครับ เรียนไม่ค่อยเก่ง (แต่ตั้งใจเรียนนะ ฮะๆๆ)  ยิ่งเรื่องบริหารนี่ลืมไปได้เลย เอาจริง ๆ  เรื่องบริหารมันวิ่งเข้ามาให้หัวตอนที่หัวหน้าของพี่ลาออกไป แล้วหัวหน้าของหัวหน้าเค้าก็ไม่จ้างคนใหม่มา งานเลยตกมาที่เรา ซึ่งเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรก็เขียนโค้ดทำแอพไปเรื่อย จนหัวหน้าบอกว่า พี่ไม่ได้จ้างยูมาเขียนโค้ดนะ (แต่เค้าจ่ายเราด้วยค่าตัวโปรแกรมเมอร์นะ ฮะๆๆ) ก็ตั้งแต่ตอนนั้นแหละ จนมาถึงตอนนี้ก็ผ่านมาสิบห้าปีละ (อย่านับถอยหลังเลยนะๆ Read more…

บทสัมภาษณ์ …. ศิษย์เก่า ITM NIDA

วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ดี ๆ จากศิษย์เก่า ITMมาฝากกันคะ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจและกำลังตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อในระดับ“ปริญญาโท ไอที” ที่นิด้า (NIDA) สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)  โดยบทความนี้ได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของนักศึกษา “ศิษย์เก่า ITM” ที่ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในรั้ว NIDA   เพื่อทำความรู้จักกับสาขา ITM ให้มากยิ่งขึ้น เราจะขอนำเสนอผ่านบทสัมภาษณ์ที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้สึก และประสบการณ์ตรงจากพี่ใหม่ หรือคุณ ชัยรัตน์ ปัญญากุล รุ่นที่ 7  ของเรากันเลย 1.  ให้พี่ช่วยแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักกันสักเล็กน้อยในเรื่องของประสบการณ์ทำงาน ประวัติการศึกษา ในระดับ ป.ตรี และ ป.โท คะ   พี่ชื่อ ใหม่ ครับ ชัยรัตน์ ปัญญากุล จบการศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี จาก ม.ศรีปทุม และล่าสุดก็กลายมาเป็นศิษย์เก่า ITM ของน้อง ๆ ก็เพิ่งจะจบ “ปริญญาโท Read more…

คุณสมบัติของผู้สมัคร Qualifications of applicant

คุณสมบัติของผู้สมคร 1.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1.2 มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนับถึงวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 (วันเปิดภาคเรียน) อนึ่ง ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่สถาบันกําหนด และสถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คํานึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบ ภายหลังพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของสถาบัน สถาบันจะถือว่าขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และหากสถาบัน ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็น “โมฆะ” และไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหรือหากขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว จะต้องหมดสภาพการเป็น นักศึกษาของสถาบัน 2. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ผู้สมครควรมี 2.1 ผู้สมัครควรเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษามาแล้วอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค (หากได้รับการยกเว้นต้องระบุในใบสมัครด้วย) 2.2 ผู้สมัครในสาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ควรมีความสามารถเขียนภาษาชุดคําสั่ง อย่างน้อย 1 ภาษา และมีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 2.3 ผู้สมัครในวิชาเอกสถิติควรเรียนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์สถิติหรือวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาตรีมาแล้วอย่างน้อย 12 หน่วยกิต Read more…

โครงสร้างหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป รหัสและชื่อหลักสูตร ภาษาไทย :       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Information Technology Management ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) Master of Science (Information Technology Management) ชื่อย่อ :     วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) M.S. (Information Technology Management) วิชาเอก -ไม่มี- จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แผน ก  39 หน่วยกิต   ศึกษารายวิชา 27 หน่วยกิต  Read more…

งานสายไอทีมาแรง ปี 2017

คนที่กำลังคิดจะเรียนต่อสายไอที อาจจะมีหลายคนยังไม่แน่ใจว่าเรียนจบออกมาแล้วจะทำงานอะไรดี หรือสามารถเลือกงานสายไอทีอะไรได้บ้าง งานตำแหน่งไหนที่กำลังได้รับความนิยม มีความต้องการในตลาดแรงงานสูง และมีแนวโน้มที่จะยังสดใสต่อไปในอนาคต บทความนี้ขอนำเสนอ “งานสายไอที มาแรง ปี 2017” โดยสำรวจและรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซท์ไอทีหลายๆแห่งที่น่าเชื่อถือทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจในงานสายไอทีจะได้รู้ว่าแต่ละตำแหน่งมีลักษณะงานเป็นอย่างไร ทีนี้เรามาดูกันว่างานสายไอที มาแรง ปี 2017 นั้นมีอะไรบ้าง   Data Scientist Data scientist หรือชื่อไทยเรียกว่า “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” มีหน้าที่รวบรวมจัดเรียงกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งต่างๆและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เป้าหมายคือเพื่อแก้ปัญหาและช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้นั้น Data Scientist จะมีกระบวนการทำงานพื้นฐานที่ต้องทำคือ การหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาจัดโครงสร้าง ลบส่วนที่ไม่จำเป็นออก ทำการวิเคราะห์และสรุปผลการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป คนที่จะทำงานด้าน Data scientist ได้นั้นจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ทั้งด้านสถิติ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์ รวมถึงควรมีความสามารถในด้านการวิเคราะห์และนำเสนอที่ดีด้วย ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อปี: $116,840 Analytics Manager ทำหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบโซลูชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เครื่องมือในการแปลข้อมูลดิบให้กลายเป็นเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าทางธุรกิจ หรือวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากที่รวบรวมผ่านกิจกรรมการทำธุรกรรมในช่องทางต่างๆ ทำความเข้าใจข้อมูลที่เข้ามา Read more…

ทำไมต้องเลือก เรียนต่อ ป.โท สถิติ ที่นิด้า

เรียนต่อ ป.โท สถิติ นิด้า

ขึ้นชื่อว่าสถิติประยุกต์ ก็น่าจะเป็นที่ทราบดี หรือคาดเดากันได้ว่าเป็นคณะที่มีจุดเด่นทางด้านคณิตศาสตร์ หรือภาษาง่ายๆคือด้านตัวเลข หลายๆท่านที่กำลังหาข้อมูล เรียนต่อ ป.โท สถิติ นิด้า พอเปิดเจอชื่อคณะนี้แล้วเกิดความเข้าใจผิดว่า คณะนี้รองรับการศึกษาต่อเฉพาะกลุ่มที่เรียนสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือเข้าใจง่ายๆว่าเป็นคณะที่รองรับคุณครูสอนคณิตศาสตร์ที่อยากเรียนต่อเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วคณะสถิติประยุกต์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมผู้คนหลากหลายสายงานไว้ด้วยกัน อาทิเช่น  สายงานด้านคอมพิวเตอร์  สายงานด้านประกันภัย สายงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์  สายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือแม้กระทั่งสายงานธนาคารหรือการตลาด  ก็สามารถศึกษาต่อในคณะนี้ได้  เนื่องจากปัจจุบันทางคณะสถิติประยุกต์แห่งนี้เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 4  หลักสูตรนั้นคือ หลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรสาขาวิทยาเอกการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรสาขาวิชาบริหารเทศโนโลยีสารสนเทศ โดยภายใต้ทั้ง 4  หลักสูตรนี้มีสาขาวิชาเอกให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนศึกษาตามความสนใจเพื่อต่อยอดในสายงานของตนเองได้ ดังบทสัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะสถิติประยุกต์ นิด้า นายวิษณุ ทองย้อย (หยก) นักศึกษาปริญญาโท   ACT 19  ปัจจุบันทำงานธนาคารกสิกรไทย “เรียนต่อ ป.โท สถิติ นิด้า“ ผมเลือกเรียนหลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์ วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันทำงานด้านการบริหารตัวแทนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสายงานประกัน คาดหวังว่าได้รับความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าและเปิดกว้างในสายงานมากขึ้น” นายธราวัฒน์ ม่วงสวย  ศิษย์เก่า Read more…

ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโท ITM ที่นิด้า
ตอนที่ 1: ก่อนจะเป็นนักศึกษาปริญญาโท ITM NIDA

ที่มา: https://www.eventbrite.com/   หลังจากทำงานด้านคอมพิวเตอร์มาได้หลายปี ได้มีโอกาสคุยกับลูกค้า ได้คุยกับหัวหน้า ได้คุยกับเพื่อนๆ หลายคนบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการศึกษา ทำให้คิดได้ว่าจะหาที่เรียนสำหรับปริญญาอีกสักใบ…… “ปริญญาโท” เรียนอะไรดีแหละ? จบคอมฯ ทำงานคอมฯ ชอบคอมฯ คงหนีด้านคอมฯ ไม่พ้นแล้ว แต่ใจก็ชอบเรื่องบริหารด้วย งั้น!! เรียนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) นี้แหละ!!  ด้วยคิดจะเรียนโททั้งทีเลือกที่ดีที่สุดไปเลยแล้วกัน นั้นคือเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจมาเรียนที่ “นิด้า” ที่มา: as.nida.ac.th   เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะเรียนที่บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(บริหาร IT) ที่นิด้า สิ่งต่อมาที่อยากรู้ก็คงไม่พ้นเรื่องการศึกษาหลักสูตรของสถานบันว่าปริญญาโทหลักสูตรบริหาร เงินเงิน ทองทอง เรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการเรียนครั้งนี้ จนตอนนี้เรียนมาปีกว่าแล้วถ้าไม่ผิดพลาดอะไรปีหน้าก็จะจบแล้วนะจ๊ะ เลยอยากจะขอแชร์ประสบการณ์เรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ป โท ITM ที่นิด้าฉบับนักเรียนศึกษาปริญญาโท บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า (ที่กำลังจะจบ) มาเล่าสู่กันฟังแบบไม่มีกั๊ก เริ่มตั้งแต่สมัครเรียนสมัครเรียนกันเลยค่ะ   ซึ่งในการสมัครเรียนสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(บริหาร IT) ที่นิด้านั้นมีด้วยกัน 2 แบบ คือแบบภาคปกติ และภาคพิเศษ ส่วนการสมัครเรียนจะมีช่องทางการรับสมัครอยู่ 2 Read more…