เรียนปริญญาโทอะไรได้ทั้ง MBA และ IT

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า IT เข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำงานและในชีวิตประจำวันของเรา ตลอดจนทุกวันนี้ตลาดแรงงานต้องการคนที่มีความรู้ด้านIT ถ้าได้ด้านบริหารด้วยยิ่งดี นี่เลยขอ แนะนำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)  ที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ด้าน IT  หรือ ด้านบริหาร  สาขาต่างๆอีกมากมาย และหรือทั้ง ITรวมด้านบริหารเข้าด้วยกันเพื่อไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบกิจการให้กับตัวคุณได้ ถ้าสนใจลองหาข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้รีบๆกันหน่อยนะจ๊ะ

ถ้าคิดจะเรียนโทคุณคิดว่าอะไรดีที่สุด

ถ้าคุณยังคิดไม่ออก นี่เลย ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านๆทั้งหลายคงเห็นว่าปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องการลดcost  เช่น ลดคน , อุปกรณ์ต่างๆ โดยการนำเอา IT มาใช้ในองค์กรให้ได้มากที่สุด แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเรายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เป็นจำนวนมาก ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นลองเข้ามาศึกษารายละเอียดดูก่อนการตัดสินใจ แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง