web analytics

Author archives

เส้นทางสู่ความก้าวหน้าสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในด้านนี้ นิด้ามีคณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://as.nida.ac.th/th/               เข้ามาเพิ่มศักยภาพด้าน IT กับพวกเราที่นิด้า     นะคะ..!    +1-1