หลักสูตรปริญญาโท

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าเทอม ปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์

  ปริญญาโทนิด้า คณะสถิติประยุกต์   มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังต่อไปนี้    Applied Statistics สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT) สาขาวิชาเอกสถิติ (STAT) สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (BA&R) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (DTM) สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา (DEMO)   Logistics Management สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (LM)   Information Technology Management สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)   Computer Science and Information Systems สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COM) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) ซึ่งก็มีทั้ง ภาคปกติและภาคพิเศษ อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ และ ค่าเทอม โดยประมาณ จะมีดังนี้ รายการ ปริญญาโท(ภาคปกติ) Read more…

ทำงานไอที

หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร?

คำถามยอดฮิตคำถามแรกของคนที่กำลังจะเรียนต่อ  คงหนีไม่พ้นว่าจะเลือกเรียน  หลักสูตรปริญญาโท อะไรดี? ซึ่งคำตอบที่จะช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ 1) เลือกจากความชอบ เราชอบอะไร อยากเรียนอะไร  2) บางคนอาจเลือกจากความถนัดว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพราะคิดว่าจะเรียนได้ดี ไม่ยากมากเท่ากับไปเรียนในสิ่งที่ตนไม่ถนัด 3) มีความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่จะเรียนเพียงใด  และที่สำคัญ 4) มีประโยชน์ต่องานที่อยากทำในอนาคตหรือไม่            แต่ไม่ว่าจะเป็นงานในอาชีพใดก็ตาม การมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที จะมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่างปฏิเสธไม่ได้  จึงมีหลายคนที่อยากจะเรียนด้านไอที ทั้งเรียนเป็นปริญญาโทใบแรก หรือคิดจะเรียนเป็นใบที่สอง จึงนำไปสู่คำถามต่อมา ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนยากมั้ย? ยากสิ   ถ้าไม่ตั้งใจเรียน ไม่ว่าเรียนอะไรก็ยากทั้งนั้นแหล่ะ ^_^   (บรรทัดนี้ล้อเล่น) ไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจ ความยากหรือง่าย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราใช้ตัดสินใจในคำถามที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีสาขาย่อยให้เลือกเรียนตามความรู้ ความถนัด และรองรับแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต ทำให้คนที่ไม่จบมาทางนี้โดยตรง ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามเกณฑ์และความรู้พื้นฐาน Read more…

ปริญญาโท นิด้า_Fast_to_nida

โครงการ Fast to NIDA ของ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า (BA&R)

วันนี้ จะมาขอแนะนำโครงการดีๆ ที่ชื่อ FAST TO NIDA ที่ทาง นักศึกษา  ปริญญาโท นิด้า คณะสถิติประยุกต์ วิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (BA&R)  รุ่นที่ 1 ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาและ ยังมีประโยชน์ กับ นักศึกษา ที่เรียนอยู่ที่ นิด้า เองด้วย Fast to NIDA…มาให้ทันมันไม่ติด รายละเอียดโครงการก็คือ เป็นแหล่งที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้เส้นทางมานิด้า มาทางไหน ลัดเข้าซอยอะไร มายังไงให้เร็วที่สุด ซึ่ง ก็จะมี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่เรียน ปริญญาโท นิด้า นี่แหละที่จะ คอยช่วยมาแชร์ สภาพจราจร  เส้นทางต่างๆ ที่จะเดินทางมาเรียน จะมีประโยชน์มากๆ กับ นักศึกษาที่เพิ่งจะเข้ามาเรียน และยังไม่คุ้นกับเส้นทางเท่าไหร่นัก และ ยิ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ การชุมนมทางการเมือง ในหลายๆที่ เพื่อนๆ Read more…