ได้อะไรจากการเรียน ปริญญาโท

1.ปริญญาโทให้ประโยชน์อย่างไรกับคนทำงานบ้างคะ? 2.ปริญญาโทสามารถเรียกเงินเดือนขึ้นได้ไหมคะ? 3.การเรียนปริญญาโทของคนทำงาน มีจุดอ่อนอะไรบ้างคะ? 4.มีความจำเป็นแค่ไหนในการเรียนปริญญาโทคะ?