ศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นิด้า ดียังไง?

ศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นิด้า ดียังไง?      สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management : ITM) เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหารจัดการธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน     ให้มุมมองแก่ผู้เข้ารับการศึกษาทั้งด้านธุรกิจและไอที ปูพื้นฐานให้ก้าวเป็นผู้นำองค์กร เพื่อให้เข้าใจและสามารถบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ ให้ทันสมัย ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง     โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ จะมีความรู้หลายหลาย และสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ององค์กรที่ตนทำงานได้ทันที หากสนใจสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรปริญญาโท

รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557

รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557 สมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินผ่านทางธนาคาร ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2557 สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท กว่า 100 ทุน!!! 1. ทุนประเภทที่ 1 (เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ทุกเดือน) 2. ทุนประเภทที่ 2 (ฟรี ค่าหน่วยกิต) 3. ทุนประเภทที่ 3 (ลดค่าหน่วยกิต 50%) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3365-70         แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท Read more…