web analytics

Author archives

MIS กับ MBA หลักสูตรไหนน่าเรียนกว่า?

หลังจากที่เราเข้าใจหลักสูตร MIS (Management Information System) แล้ว คราวนี้เรามาทำความรู้จักกับ MBA กันดีกว่า MBA คืออะไร? ในยุคสมัยนี้ หลักสูตร MBA เป็นที่นิยมมากสำหรับคนที่จบปริญญาตรีมา เพราะคิดว่า หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่เรีียนง่ายๆ สบายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งของวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกล่าวคือ จบอะไรมาก็เรียนได้ บางคนเรียนเพื่อเอาวุฒิปริญญาโทไว้อัพเดตโปรไฟล์ของตัวเองเพิ่อสมัครงาน ส่วนมากทุกบริษัทต้องการคนที่จบด้าน MBA มา และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม หลักสูตร MBA จึงเป็นหลักสูตรยอดฮิตของคนในยุคสมัยนี้ แต่หารู้ไม่ว่า แท้ที่จริงแล้ว หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่มีอะไรมากกวาที่คุณคิด หลักสูตร MBA เป็นตัวย่อมาจากชื่อหลักสูตร Master of Business Administration หรือภาษาไทยคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คือสายวิชาชีพระดับสูง การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งการบริหารในอนาคต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวถูกจัดให้มีขึ้นในแทบทุกแห่งทั่วโลก ภายใต้ความเชื่อถือ ที่ว่าหลักสูตร MBA เป็นหลักสูตร ที่ตรงกับความต้องการของระบบธุรกิจ ที่ต้องบ่มเพาะบุคคลากรในตำแหน่งบริหาร โดยไม่จำกัดว่าอุตสาหกรรมเหล่านั้น เป็นอย่างไรหรืออยู่ในภาคธุรกิจประเภทใด อีกทั้งยังไม่จำกัดว่าบริบทของเศรษฐกิจจะเป็นเช่นใด …

รู้จัก MIS (Management Information System)

MIS คืออะไร? M = Management I = Information S = System MIS หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือระบบที่รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน และการตัดสินใจต่างๆ ตามที่ผู้บริหารต้องการ ทั้งทางด้านสถิติและ Business Management ไอทีคืออะไร? และทำไมต้องเรียนไอที? ในสมัยก่อน เชื่อว่าต้องมีคนที่อยากรู้ว่าไอทีคืออะไร มันมีความหมายและมีประโยชน์อย่างไรกับเรา แต่สมัยนี้ เชื่อได้เลยว่า ไอทีได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว พวกเราวัยรุ่นส่วนใหญ่มักเรียกกันติดปากว่า ไอที (IT) ไอที ย่อมาจาก “Information Technology” ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวล รวมไปถึงการเน้นในเรื่องของการแสดงผล และการประชาสัมพันธ์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที ซอฟแวร์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง …