MIS กับ MBA หลักสูตรไหนน่าเรียนกว่า?

หลังจากที่เราเข้าใจหลักสูตร MIS (Management Information System) แล้ว คราวนี้เรามาทำความรู้จักกับ MBA กันดีกว่า MBA คืออะไร? ในยุคสมัยนี้ หลักสูตร MBA เป็นที่นิยมมากสำหรับคนที่จบปริญญาตรีมา เพราะคิดว่า หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่เรีียนง่ายๆ สบายๆ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งของวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือกล่าวคือ จบอะไรมาก็เรียนได้ บางคนเรียนเพื่อเอาวุฒิปริญญาโทไว้อัพเดตโปรไฟล์ของตัวเองเพิ่อสมัครงาน ส่วนมากทุกบริษัทต้องการคนที่จบด้าน MBA มา และนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม หลักสูตร MBA จึงเป็นหลักสูตรยอดฮิตของคนในยุคสมัยนี้ แต่หารู้ไม่ว่า แท้ที่จริงแล้ว หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรที่มีอะไรมากกวาที่คุณคิด หลักสูตร MBA เป็นตัวย่อมาจากชื่อหลักสูตร Master of Business Administration หรือภาษาไทยคือหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คือสายวิชาชีพระดับสูง การเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งการบริหารในอนาคต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวถูกจัดให้มีขึ้นในแทบทุกแห่งทั่วโลก ภายใต้ความเชื่อถือ ที่ว่าหลักสูตร MBA เป็นหลักสูตร Read more…

รู้จัก MIS (Management Information System)

MIS คืออะไร? M = Management I = Information S = System MIS หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร คือระบบที่รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนในการทำงาน และการตัดสินใจต่างๆ ตามที่ผู้บริหารต้องการ ทั้งทางด้านสถิติและ Business Management ไอทีคืออะไร? และทำไมต้องเรียนไอที? ในสมัยก่อน เชื่อว่าต้องมีคนที่อยากรู้ว่าไอทีคืออะไร มันมีความหมายและมีประโยชน์อย่างไรกับเรา แต่สมัยนี้ เชื่อได้เลยว่า ไอทีได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว พวกเราวัยรุ่นส่วนใหญ่มักเรียกกันติดปากว่า ไอที (IT) ไอที ย่อมาจาก “Information Technology” ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวล รวมไปถึงการเน้นในเรื่องของการแสดงผล และการประชาสัมพันธ์สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ Read more…