web analytics

Author archives

คำแนะนำจากว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า กับหัวข้อทำไมต้องไอทีนิด้า

เชื่อว่าหลายท่านที่คิดจะศึกษาต่อทางด้านไอที คงมีเคยมีหลายๆคำถามที่ค้างอยู่ในใจ ไม่ว่าจะเป็น เรียนไอทีนั้นดีอย่างไร เรียนยากหรือเปล่า เรียนแล้วจะได้อะไรกับงานที่ทำ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะรอดไหม หากไม่เคยเรียน IT มาก่อนจะเรียนไหวหรือเปล่า ในวันนี้เราได้รวบรวมประสบการณ์จากว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า หลายท่าน ที่ได้เลือกเรียนสาขาไอที นิด้า แวะเวียนมาเล่าสู่กันฟัง ถึงประเด็นที่ว่า ทำไมถึงต้องไอทีที่นิด้า รวมไปถึงร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนที่นี่กันค่ะ เชื่อว่าคงตอบคำถามคาใจหลายๆท่านได้แน่นอนค่ะ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านแรก กับคำถาม เรียนไอที ดีอย่างไร ? “ผมในฐานะว่าที่ศิษย์เก่านิด้าสาขาไอที ถือเป็นสาขาที่เรียนแล้วสนุก เพราะได้ฝึกใช้ความคิดในเชิงตรรกะ ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มองในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน อีกทั้งยังมีรุ่นพี่และศิษย์เก่าคอยให้คำแนะนำ ทำให้ผมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผมได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญสาขาไอทีจะเน้นความรู้ใหม่ๆ ทำให้ผมได้อัพเดทตลอดเวลาและสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดการทำงานได้ทันท่วงที” นาย ณัฐพงศ์ อรุณศิริประเสริฐ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าที่ ศิษย์เก่านิด้า ท่านที่สอง กับคำถาม  ทำไมต้อง ไอที “นิด้า” ? “นิด้าเป็นสถาบันที่เปิดมายาวนาน มีศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงมากมาย รวมถึงมีคณาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมส่วนใหญ่ …