web analytics

Category «ศึกษา»

เรื่องเล่าในรั้วนิด้า : แชร์ประสบการณ์จากนักศึกษาปัจจุบัน

   บทสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)           ปัจจุบันโลกเราไม่เคยหยุดนิ่งโดยเฉพาะเทคโนโลยี มนุษย์เราจำเป็นต้องพัฒนาตลอดเพื่อก้าวให้ทันโลกและการแข่งขัน การเรียนจึงเป็นตัวเลือกหนึ่ง แต่ก็มีคำถามต่อมาว่าจะเรียนที่ไหนดี แล้วการเรียนต่อมันเป็นอย่างไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร           วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ เรือโทธาดา จันภักดี และนางสาวภัททิรา พ่วงสุข นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) ซึ่งมาแชร์มุมมองในชีวิตการเรียนในรั้วนิด้าให้ฟังกัน เริ่มจากบทสัมภาษณ์ของเรือโทธาดา จันภักดี Q :    ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษานิด้า คุณทำงานอะไรมาก่อน  A :    ก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นนักศึกษาของนิด้า ผมรับราชการมาก่อนครับ รับราชการสังกัดกองทัพเรือ แล้ว 5 ปี และพอได้รับโอกาสจากกองทัพเรือ ผมก็เข้ามาเป็นนักศึกษาของนิด้าครับ Q :    ทำไมถึงเลือกศึกษาต่อปริญญาโท A :    สำหรับผมมี 3 เหตุผลหลัก ๆ ที่เลือกศึกษาต่อปริญญาโท ซึ่งประการแรกคือ “ความรู้” นั่นก็คือผมอยากพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ  …

ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ITM รุ่นที่ 12 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) Master of Science (Information Technology Management) สมัครด้วยตนเอง: ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า  หรือสมัครทาง online: https://entrance.nida.ac.th รายละเอียดการรับสมัคร โทร 02 727 3036-9 หรือ http://as.nida.ac.th  หลักสูตร ITM คืออะไร? ชื่อเต็มๆของหลักสูตรคือ “Information Technology Management” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นหลักสูตรภายใต้คณะ สถิติประยุกต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “NIDA” ITM สอนอะไร? ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหาร ร่วมกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ …