เรียนหลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด?

ประสบการณ์ดีๆและมีประโยชน์จากอาจารย์ผู้สอน ที่มักจะสอดแทรกให้เสมอ นอกเหนือจากตำราในบทเรียน เนื่องจากนิด้าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง การเข้ามาเรียนที่นี้ เป็นการเปิดโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงมากขึ้น เมื่อเรียนจบแล้วหลากหลายบริษัทชั้นนำให้การยอมรับในชื่อเสียงของสถาบัน

ถ้าจะต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท นิด้า

ถ้าจะต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท นิด้า ต้องเริ่มอย่างไร เตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะ ลองดูขั้นตอนวิธีง่ายๆดังนี้ดูก่อนครับผม 1. คิดหัวข้อ : จากสิ่งที่มีความรู้มากพอและศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นมานาน 2. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา : เลือกอาจารย์ที่ชอบก่อนเลย ในการทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท นิด้า มีอาจารย์ที่เชียวชาญงานวิจัยหลายท่านและมีผลงานมากมาย 3. เร่งเวลาให้เร็ววันทันกำหนด : เวลาไม่คอยท่าเริ่มทำความเข้าใจในกระบวนการหัวข้อที่เลือกทำ จัดลำดับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ฯลฯ 4. ฝ่าฟันอุปสรรค : อุปสรรคที่สำคัญนั้น อยู่ที่ตัวเราเองนี้แหละ ถ้าสามารถควบคุมและมีวินัยก็จะสามารถพิชิตผ่านไปได้ครับ