รับสมัคร ศึกษา ปริญญาโท

คุณกนกวรรณ อุดมกิจโกศล (พี่ฝน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ERP Technical Director, Convergence Systems Co.,Ltd.

รุ่นพี่ ITM รุ่นที่ 2 มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท ในสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITM ที่นิด้า2-10-2558 11-13-15อะไรคือจุดที่มีความแตกต่างหรือจุดเด่น จึงทำให้พี่ฝนเลือกเรียนที่นี่

  • ITM ของ นิด้ามีหลักสูตร ที่ครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่ต้องจบสาย IT หรือ บริหาร โดยตรงสามารถเรียนได้ และนำไปใช้งานได้จริง

 พี่ฝนมีการเตรียมตัวในการเรียนอย่างไรบ้าง

  • เตรียมร่างกาย ให้พร้อมที่จะมาเรียน เนื่องจากหลักสูตร จะเป็นการเรียน ทั้งเสาร์และอาทิตย์
  • เตรียมสมองให้เปิดรับข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจารย์สอน
  • เตรียมเงินสำหรับค่าเทอม (ฮ่าๆๆ)

 

 

การถ่ายทอดวิชาของอาจารย์ที่ได้เรียนมาเป็นอย่างไร หรือจุดเด่นในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ในภาควิชาเป็นอย่างไร

  • อาจารย์หลายท่านจะแนะนำ ให้เอาความรู้ หรือสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอด ให้นำไปใช้งานได้
  • การถ่ายทอดจะเป็นการเชิงวิเคราะห์ ให้นักศึกษาต้องพยายาม หาข้อมูลและสรุปรวบรวมให้ได้ตามเงื่อนไขวิชา

จากหลักสูตรการเรียน ที่มีรายวิชาต่างๆมากมาย พี่ฝนคิดว่าวิชาไหนเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุด เพราะอะไร

  • วิชาทุกวิชา ในหลักสูตรนี้มีประโยชน์ทุกวิชา แต่ หลักสูตร ที่คิดว่ามีประโยชน์กับพี่ที่สุด จะเป็นการบริหารงานโครงการเนื่องจาก ตรงกับการทำงานมากที่สุด

จากการเรียนปริญญาโท นิด้าได้ให้อะไรบ้าง

  • เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ทำให้รู้ว่า จริง ๆ แล้ว หลักสูตรจะมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีเช่นกัน

สิ่งที่อยากจะแนะนำให้กับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจ

  • สำหรับรุ่นน้อง ที่กำลังศึกษา อยู่ อยากให้ น้อง ๆ ให้ความสำคัญ กับการเรียน ทุกวิชา และทุกชั่วโมง เพื่อให้เข้าใจทุกวิชาที่เรียน และสามารถนำไปใพช้ในหน้าที่การงานได้
  • สำหรับผู้ที่สนใจ เนื่องจากปัจจุบัน IT ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ธุรกิจ หลักสูตรนี้จะทำให้เรา รู้ว่าเราจะจัดการและจัดสรรการใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรามีใช้อยู่อย่างไรให้มีประสิทธภาพสูงสุด และหลักสูตรนี้ สามารถตอบโจทย์นั้นได้ ทำให้เราสามาได้ใช้ ศักยภาพ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นได้อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณพี่ฝนมากๆ พี่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ อย่างนี้ค่ะ