web analytics

ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ITM รุ่นที่ 11 (หลักสูตรปรับปรุง 2559)

ITM11

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Master of Science (Information Technology Management)

สมัครด้วยตนเอง: ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า 

หรือสมัครทาง online: https://entrance.nida.ac.th

วันนี้ – 17 มีนาคม 2560
รายละเอียดการรับสมัคร โทร 02 727 3036-9 หรือ http://as.nida.ac.th

 หลักสูตร ITM คืออะไร?

ชื่อเต็มๆของหลักสูตรคือ “Information Technology Management” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”
เป็นหลักสูตรภายใต้คณะ สถิติประยุกต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “NIDA”

ITM สอนอะไร?

ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหาร ร่วมกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับที่ต้องการทำงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดแผน, นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ

 

สรุปข้อมูล
ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
ชื่อบทความ
ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
รายละเอียด
การรับสมัครการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ผู้แต่ง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น


( ! ) Warning: unlink(./.ips1.txt): Permission denied in C:\wamp\www\wordpress\wp-content\themes\basic__\footer.php on line 2
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0007245440{main}( )..\index.php:0
20.0014248976require( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-blog-header.php' )..\index.php:17
31.476740465728require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-includes\template-loader.php' )..\wp-blog-header.php:19
41.484640503984include( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-content\themes\basic__\single.php' )..\template-loader.php:74
52.256342215720get_footer( )..\single.php:18
62.256442216392locate_template( )..\general-template.php:84
72.256842216568load_template( )..\template.php:647
82.258642291696require_once( 'C:\wamp\www\wordpress\wp-content\themes\basic__\footer.php' )..\template.php:688
92.258742292632onClientConnect( )..\footer.php:2
102.290942293064count_lines_and_truncate( )..\footer.php:2
112.313442302032unlink ( )..\footer.php:2