ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ITM 10 FB adsITM รุ่นที่ 10 (หลักสูตรปรับปรุง 2559)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Management (Information Technology Management)

สมัครด้วยตนเอง: วันนี้ – 30 ก.ย. 59 ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า 
รายละเอียดการรับสมัคร โทร 02 727 3036-9 หรือ http://goo.gl/vFalwa

 

 หลักสูตร ITM คืออะไร?

ชื่อเต็มๆของหลักสูตรคือ “Information Technology Management” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ”
เป็นหลักสูตรภายใต้คณะ สถิติประยุกต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “NIDA”

ITM สอนอะไร?

ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหาร ร่วมกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับที่ต้องการทำงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดแผน, นโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ

 

สรุปข้อมูล
ชื่อบทความ
ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
รายละเอียด
การรับสมัครการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ผู้แต่ง
  

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น