ITM7_1

SKILL หลัก SKILL รอง และ เหตุผลที่เลือกเรียนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

“เป้าหมายของคนทำงานทุกคนที่อยากจะไปให้ถึง”

คือการประสบความสำเร็จในสายงานที่ตนเองสนใจ มีความสามารถและมีความถนัดในเรื่องนั้น ยิ่งถ้ามีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ มากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ถ้าในสายงานของฉันเอง คงหนีไม่พ้นเรื่อง คอมพิวเตอร์ และบริหาร

แต่เนื่องจากคนเราก็มีขีดความสามารถในแต่ละเรื่องต่างๆ กันออกไป และคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความเก่งหรือเชี่ยวชาญที่สุดในเรื่องนั้น อาจจะเก่งธรรมดา หรือระดับปานกลาง คำถามก็คือ คนเหล่านี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เท่ากับคนที่เก่งมากๆ หรือเก่งที่สุดในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ และจะทำอย่างไร

ฉันก็คงเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเช่นกัน ที่เรียนจบปริญญาตรีมาทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ถือว่าธรรมดาปานกลาง ไม่ได้มีความคิดที่จะเรียนโทมาก่อนเลย พอมาใช้ชีวิตในการทำงาน ก็คิดเหมือนกันว่า เราจะประสบความสำเร็จได้ดีเหมือนกับคนที่เค้าเรียนบริหาร หรือเรียนคอมพิวเตอร์เก่งๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงๆหรือไม่ แล้วจะทำอย่างไร เราถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้แบบนั้น

โดยปกติคนเรามักจะไม่ได้มีความรู้หรือความเก่งแค่ในเรื่องเพียงเรื่องเดียว เรามักจะมีสิ่งที่เรียกว่า skill หลัก ซึ่งก็คือ ความรู้ความสามารถของเราในเรื่องหลักที่เราถนัดเป็นอันดับ 1 ของเรา ซึ่งฉันเองก็คงเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ และ skill รอง ก็คือ ความรู้ความสามารถในอีกเรื่องหนึ่ง ที่เราก็มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญรองลงมา คนที่ประสบความสำเร็จ โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือ คนที่ผสมผสาน skill หลัก และ skill รอง ให้มาช่วยในการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเอง

เมื่อฉันได้มีประสบการณ์ทำงานมาประมาณ 2-3 ปี ก็มองเห็นว่า skill หลักของตัวเอง คือความรู้ในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง software ที่ตนเองได้ทำงานอยู่ จำเป็นจะต้องมี skill รองในด้านอื่นๆ เป็นตัวช่วยในการพัฒนาความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นจะต้องรู้ภาพกว้างของงานที่ตัวเองทำอยู่ว่าจะมองภาพรวมของธุรกิจอย่างไร สิ่งที่เราทำมีผลต่อธุรกิจที่ software เราทำงานอย่างไร กระบวนการทำงานทางธุรกิจมีจุดไหนที่เราสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย software ที่เราทำได้บ้าง และรวมถึงการที่เราต้องบริหารทีม เริ่มมีสมาชิกในทีมที่ต้องดูแลและประสานงานกัน เราจะแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างไร

เลือกเรียนสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฉันจึงคิดว่าการเรียนต่อปริญญาโทในด้านการบริหารจัดการ ก็น่าจะเป็นสิ่งที่จำเป็นและช่วยต่อยอดความสามารถในเรื่อง skill รองของตัวเองได้ ก็จึงเริ่มมองหาสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านปริญญาโทด้านบริหารจัดการ ซึ่งก็มีเปิดกันหลายสถาบัน และหลายสาขา ในตอนแรกสนใจทางด้านบริหารธุรกิจ MBA ซึ่งเน้นความรู้ด้านธุรกิจ แต่พอลองพิจารณาดูจากลักษณะงานที่ตัวเองทำ และความสนใจแล้ว ก็คิดว่าตัวเองยังสนใจและเน้นในด้านคอมพิวเตอร์เป็น skill หลักมากกว่า เพียงแต่ต้องการความรู้ด้านการบริหารจัดการเป็น skill รอง มาช่วยในการออกแบบระบบ และบริหารโครงการ บริหารทีมเท่านั้น จึงมองหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITM เป็นหลัก ซึ่งตอบโจทย์ในการทำงานมากกว่า และสอดคล้องกับ skill หลัก และ skill รองของเรา

หลังจากสมัครและสอบคัดเลือกมาหลายแห่ง ก็ได้เลือกสมัครและเข้าเรียนที่ นิด้า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คิดว่าเหมาะสมกับความถนัดตัวเองและเส้นทางในการทำงานของตัวเองมากที่สุด และด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนของที่นี่ ฉันก็หวังว่า จะได้รับวิชาการและความรู้นำมาพัฒนาทั้ง skill หลักและ skill รอง และทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน สมดังที่ตั้งใจไว้