web analytics

ไม่ได้เรียนจบไอทีมา ก็ต่อโทบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้

ITM7_Member

ไม่ได้จบไอที แต่อยากต่อโทบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจจะมีหลายคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโทด้านบริหารคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้จบมาทางด้านนี้เลย ทำให้ไม่ได้สมัครเรียน หรือเปลี่ยนไปเรียนในภาควิชาอื่น

“ฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านคอมพิวเตอร์เลยแม้แต่น้อย ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน แต่มีความสนใจในเรื่องคอมพิวเตอร์ คิดว่าเป็นคณะที่น่าสนใจ และเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ เพราะคนเราควรจะต้องหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอ”

ซึ่งสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้

ในตอนแรกที่มองหาหลักสูตรที่จะเรียนต่อโท ซึ่งฉันเรียนจบมาทางด้านบริหารการเงิน แต่ก็ไม่อยากต่อในคณะบริหาร เลยเลือกที่จะเรียนเป็นบริหารคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งเนื้อหาที่ได้เรียนทั้งหมดไม่ได้มีแค่เฉพาะเรื่องของคอมพิวเตอร์ แต่ยังมีเนื้อหาทางด้านบริหารด้วยอีกครึ่งหนึ่ง

เมื่อฉันได้เริ่มเรียนในวันแรกก็ได้มีการปรับตัวหลายๆอย่าง อย่างเช่นในเรื่องของการเขียนภาษา JAVA ซึ่งไม่เคยได้เรียนและเขียนมาก่อน แต่ก็สามารถผ่านไปด้วยดี และได้ความรู้เพิ่มมาในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน ยังมีการเขียนแผนภาพ UML เพื่อใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างระบบย่อยกับระบบใหญ่ ตามที่อาจารย์จะกำหนดหัวข้อให้ โดยอาจารย์ก็จะให้แนวทาง และคำปรึกษาควบคู่ไปด้วยเวลาที่เราไม่เข้าใจ และสามารถถามคำถามได้ตลอดเมื่อเราไม่เข้าใจในเนื้อหานั้นๆ รวมทั้งได้รู้ถึงเรื่องของ Network Database   และ Project Management ควบคู่กันไป

การเตรียมพร้อมสำหรับคนที่ไม่ได้จบไอที

อันดับแรก  เริ่มจากการดูเนื้อหาของหลักสูตรปริญญาโทที่เราจะเรียนก่อน หาความรู้เพิ่มเติมจากในหนังสือ ซึ่งเราสามารถหาหนังสือเกี่ยวกับบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้จากห้องสมุดของสถาบัน และ ทางอินเตอร์เน็ท

อันดับที่สอง คือ เสริมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น JAVA, C, C++ หรือ SQL เป็นต้น โดยในหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องใช้ภาษาเหล่านี้ในการเรียน และทำรายงาน ทั้งยังเป็นพื้นฐานที่ควรรู้

อันดับที่สาม คือ เสริมความรู้ทางด้านบริหาร เช่น การตลาด บัญชี การเงิน การจัดการ รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น โดยส่วนมากเนื้อหาที่จะเรียนจะเน้นไปทางทฤษฏี และเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่า ทำให้คนที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านบริหารสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าเนื้อหาทางด้านไอที

เมื่อเรารู้ถึงขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว และมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และบริหารเพิ่มเติมแล้ว อันดับสุดท้ายก็คือ ใจที่พร้อมจะเรียนรู้ และสู้กับการเนื้อหาวิชาที่เราไม่เคยได้ประสบพบเจอมาก่อน ซึ่งนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุด เมื่อมีทั้งหมดแล้วก็พร้อมที่จะเรียนโทบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
ไม่ได้จบไอที แต่อยากต่อโทบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
Author Rating
51star1star1star1star1star