web analytics

ความรู้สึกจากนักศึกษาปริญญาโท บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 1

ITM_7จากการตะเวนค้นหานักศึกษาที่เรียนจบปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่ 1 ในที่สุดเราก็พบเธอ เราจึงไม่พลาดที่จะสอบถามข้อมูลและให้เธอแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเรา เธอเรียนจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคอมพิวเตอร์ หลังจากเรียนจบเธอได้เริ่มทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการออกแบบ บริหาร จัดการและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลังจากทำงานมาได้ 1 ปีเศษ เธอเริ่มมองหาหลักสูตรที่จะสามารถต่อยอดความรู้ที่เธอได้เรียนมาซึ่งจากการที่เธอเรียนจบมาจากหลักสูตรที่ให้ความรู้เธอทางด้านเทคนิคบวกกับประสบการณ์การทำงานจริงแล้ว เธอยังมองว่าเธอเองต้องการเรียนรู้ในเรื่องราวของธุรกิจเพื่อขยายความรู้ในแง่มุมที่กว้างมากขึ้น เธอจึงเลือกเรียนปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของนิด้า คณะสถิติประยุกต์ ที่เพิ่งเปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นครั้งแรก และเมื่อเธอเรียนจบปริญญาโท เธอได้เริ่มทำงานกับบริษัทเอกชนอีกครั้งซึ่งทำธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซลำดับต้นๆของประเทศไทยในตำแหน่ง Product Management นอกจากนงานประจำที่เธอทำอยู่แล้วเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจร้านไอศกรีมเล็กๆอีกด้วย และนี่คือการแบ่งปันความรู้สึก ประสบการณ์ ต่างๆ ที่เธอได้เรียนจบปริญญาโทจากนิด้า

แบ่งปันประสบการณ์ความรู้สึกจากนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่ 1

“หลังจากที่ได้มาเรียนปริญญาโทสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนี้แล้วทำให้มีความรู้ความเข้าใจที่กว้างมากขึ้นเพราะวิชาความรู้ที่ได้เรียนนั้นไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่ได้เรียนวิชาที่หลากหลายแขนงทั้งในสายบริหารธุรกิจและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เวลาทำงานจริงๆแล้วนั้นสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ ทำให้เข้าใจธุรกิจมากขึ้น ประสานงานกับทีมต่างๆได้อย่างราบรื่นขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานต่างๆอย่างมีระบบมากขึ้น และในแง่ของการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆเช่นเดียวกัน สามารถนำความรู้ที่เรียนมาเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจส่วนตัวได้ดีมากยิ่งขึ้น ได้ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน การเก็บข้อมูลต่างๆของลูกค้าเพื่อที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการตลาดต่างๆให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าได้ นอกจากนี้การที่ได้เรียนบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีการจัดอยู่ในหลักสูตรนี้ถือว่าครบเครื่องจริงๆ ค่ะ”

 คุณเพชรไพลิน

ตำแหน่ง Product Management

ริษัทฯเอกชน และ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

และนอกจากการเรียนรู้ที่เธอได้รับในขณะที่เรียนอยู่นั้นเธอยังได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆ สังคมที่กว้างมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มเติมทางอ้อม และเราได้พบกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนร่วมกันมากับเธอ เราจึงไม่พลาดที่ให้พวกเธอเหล่านั้นมาแบ่งปัน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นกัน

 

“พอเรียนจบปริญญาตรีก็ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทเลย ตอนแรกก็กลัวที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้เนื่องจากไม่ได้จบมาทางสายคอมพิวเตอร์เลยแต่ก็ขอลองสอบเข้าดู พอรู้ว่าตัวเองสอบติดก็เริ่มเกิดความมั่นใจว่าเราต้องเรียนได้ค่ะ (หมายถึงเรียนจบปริญญาโทนะคะ ^^) และจากการที่ได้เรียนปริญญาโทบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการนำความรู้จากการเรียนทั้งในด้านบริหาร การบัญชีและด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันได้ทำงานในตำแหน่งเป็น Product Manager ที่ต้องใช้ความรู้เหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เช่น ต้องมีการใช้ความรู้ด้านบัญชีในการดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และความรู้ในด้านการตลาดในการที่จะออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิด้านั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตการทำงานได้ดีเลยทีเดียวค่ะ”

คุณธัญลักษณ์

ตำแหน่ง Product Manager

ธนาคารกสิกรไทย

 

“สิ่งที่ได้รับจากการเรียนปริญญาโท สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่นิด้า คือได้มีการประยุกต์นำความรู้ที่ได้จากวิชาที่เรียนทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ และ บริหารมาใช้ในการทำงานจริงเนื่องจากเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ ให้กับบริษัทต่างๆ ต้องมีการวางแผนวิเคราะห์ ระบบสารสนเทศต่างๆ มีการบริหารจัดการโครงการต่างๆ การเรียนสาขานี้ทำให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

คุณชัยเจต

ตำแหน่ง Marketing Executive 

Mayavadee IT Solution Co., Ltd.

 

และนี่เป็นเพียงการแบ่งปันความรู้สึก ประสบการณ์จากนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นที่ 1 บางส่วนที่เรานำมาเสนอ ไม่ว่าจะเรียนจบปริญญาตรีมาจากสาขาวิชาใด มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ เพียงแค่มีความต้องการเรียนรู้ในเรื่องราวของการบริหารควบคู่ไปกับเทคโนโลยีหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับทุกคนที่สนใจ

Summary
Review Date
Reviewed Item
ความรู้สึกจากนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 1
Author Rating
51star1star1star1star1star