web analytics

Tag «ทุนการศึกษา»

รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557

รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557 สมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินผ่านทางธนาคาร ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2557 สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท กว่า 100 ทุน!!! 1. ทุนประเภทที่ 1 (เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ทุกเดือน) 2. ทุนประเภทที่ 2 (ฟรี ค่าหน่วยกิต) 3. ทุนประเภทที่ 3 (ลดค่าหน่วยกิต 50%) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3365-70         แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท , ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท , รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท …