ปริญญาโท นิด้า_Fast_to_nida

โครงการ Fast to NIDA ของ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า (BA&R)

วันนี้ จะมาขอแนะนำโครงการดีๆ ที่ชื่อ FAST TO NIDA ที่ทาง นักศึกษา  ปริญญาโท นิด้า คณะสถิติประยุกต์ วิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (BA&R)  รุ่นที่ 1 ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาและ ยังมีประโยชน์ กับ นักศึกษา ที่เรียนอยู่ที่ นิด้า เองด้วย Fast to NIDA…มาให้ทันมันไม่ติด รายละเอียดโครงการก็คือ เป็นแหล่งที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้เส้นทางมานิด้า มาทางไหน ลัดเข้าซอยอะไร มายังไงให้เร็วที่สุด ซึ่ง ก็จะมี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่เรียน ปริญญาโท นิด้า นี่แหละที่จะ คอยช่วยมาแชร์ สภาพจราจร  เส้นทางต่างๆ ที่จะเดินทางมาเรียน จะมีประโยชน์มากๆ กับ นักศึกษาที่เพิ่งจะเข้ามาเรียน และยังไม่คุ้นกับเส้นทางเท่าไหร่นัก และ ยิ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ การชุมนมทางการเมือง ในหลายๆที่ เพื่อนๆ Read more…

IT Certificate ก้าวสู่มาตรฐานสากล สำหรับ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า และ บุคลากร

ศตวรรษที่ 21 “คือโลกแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน”  โลกหมุนทุกนาที เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวัน แล้วเราจะหยุดพัฒนาตัวเองได้อย่างไร? ในปี 2014 นี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้าน IT ของ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า  และบุคลากรในสถาบัน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ว่า “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” โดยสำนัก ได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการได้รับสิทธิเป็นตัวแทนแต่งตั้งศูนย์ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านไอที หรือที่รู้จักในนาม “Authorized Testing Center” IT Certificate คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? IT Certificate อธิบายง่ายๆคือ ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการใช้งาน Software หรือ Hardware ได้อย่างมีประสิทธิภาพของ Product ทางด้าน IT ต่างๆค่ะ คล้ายกับ การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย toefl, toeic, ielts Read more…

ถ้าจะต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท นิด้า

ถ้าจะต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท นิด้า ต้องเริ่มอย่างไร เตรียมตัวกันอย่างไรบ้างนะ ลองดูขั้นตอนวิธีง่ายๆดังนี้ดูก่อนครับผม 1. คิดหัวข้อ : จากสิ่งที่มีความรู้มากพอและศึกษาค้นคว้าข้อมูลนั้นมานาน 2. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา : เลือกอาจารย์ที่ชอบก่อนเลย ในการทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท นิด้า มีอาจารย์ที่เชียวชาญงานวิจัยหลายท่านและมีผลงานมากมาย 3. เร่งเวลาให้เร็ววันทันกำหนด : เวลาไม่คอยท่าเริ่มทำความเข้าใจในกระบวนการหัวข้อที่เลือกทำ จัดลำดับขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ ฯลฯ 4. ฝ่าฟันอุปสรรค : อุปสรรคที่สำคัญนั้น อยู่ที่ตัวเราเองนี้แหละ ถ้าสามารถควบคุมและมีวินัยก็จะสามารถพิชิตผ่านไปได้ครับ