ITM NIDA เข้าสู่ฤดูกาลรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

ITM รุ่นที่ 12 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) Master of Science (Information Technology Management) สมัครด้วยตนเอง: ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ นิด้า  หรือสมัครทาง online: https://entrance.nida.ac.th รายละเอียดการรับสมัคร โทร 02 727 3036-9 หรือ http://as.nida.ac.th  หลักสูตร ITM คืออะไร? ชื่อเต็มๆของหลักสูตรคือ “Information Technology Management” หรือมีชื่อภาษาไทยว่า “บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นหลักสูตรภายใต้คณะ สถิติประยุกต์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “NIDA” ITM สอนอะไร? ITM เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการบริหาร ร่วมกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถและมีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ …

ITM ขอแชร์ประสบการณ์เรียนที่นิด้า

รับสมัคร ศึกษา ปริญญาโท คุณกนกวรรณ อุดมกิจโกศล (พี่ฝน) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ERP Technical Director, Convergence Systems Co.,Ltd. รุ่นพี่ ITM รุ่นที่ 2 มาแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท ในสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ITM ที่นิด้าอะไรคือจุดที่มีความแตกต่างหรือจุดเด่น จึงทำให้พี่ฝนเลือกเรียนที่นี่ ITM ของ นิด้ามีหลักสูตร ที่ครอบคลุม เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเหมาะสำหรับ ผู้ที่ไม่ต้องจบสาย IT หรือ บริหาร โดยตรงสามารถเรียนได้ และนำไปใช้งานได้จริง  พี่ฝนมีการเตรียมตัวในการเรียนอย่างไรบ้าง เตรียมร่างกาย ให้พร้อมที่จะมาเรียน เนื่องจากหลักสูตร จะเป็นการเรียน ทั้งเสาร์และอาทิตย์ เตรียมสมองให้เปิดรับข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจารย์สอน เตรียมเงินสำหรับค่าเทอม (ฮ่าๆๆ)     การถ่ายทอดวิชาของอาจารย์ที่ได้เรียนมาเป็นอย่างไร หรือจุดเด่นในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ในภาควิชาเป็นอย่างไร อาจารย์หลายท่านจะแนะนำ Read more…