รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557

รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2557 สมัครทางอินเตอร์เน็ตและชำระเงินผ่านทางธนาคาร ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2557 สมัครและชำระเงินด้วยตนเอง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท กว่า 100 ทุน!!! 1. ทุนประเภทที่ 1 (เรียนฟรี มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ทุกเดือน) 2. ทุนประเภทที่ 2 (ฟรี ค่าหน่วยกิต) 3. ทุนประเภทที่ 3 (ลดค่าหน่วยกิต 50%) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3365-70         แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท Read more…

หลักสูตรปริญญาโท – รวบรวมสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://grad.tu.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.grad.mahidol.ac.th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://gs.kku.ac.th มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.grad.ku.ac.th หลักสูตรปริญญาโท เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.seachula.com/ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.mbachula.info/ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.grad.nu.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา http://graduate.buu.ac.th/ มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th/grad/ มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.grad.ru.ac.th มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.graduate.su.ac.th มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th/graduate มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.grad.au.edu Mahidol University International College/ TIM DIVISION http://www.muic.mahidol.ac.th/tim แนะนำ :  หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร? ,  แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท , Read more…

หลักสูตรปริญญาโท

แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท ด้านไอที ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งภาคพิเศษ และ ภาคปกติ

แนะนำ หลักสูตรปริญญาโท ด้านไอที ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งภาคพิเศษ และ ภาคปกติ :: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ :: Master of Science Program in Information Technology Management สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)                 เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  :: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ :: Master of Science Program in Computer Science and Information Systems สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) Read more…

ทำงานไอที

ปริญญาโท นิด้า ให้อะไรที่มากกว่าวิชาการ

วันนี้ดิฉันจะขอมาแชร์ประสบการณ์ในการเรียนต่อปริญญาโทให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะ บอกก่อนเลยว่าบทความนี้ยาวแน่ๆค่ะ แต่อยากให้อ่านกันเพราะคิดว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้คนที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียนต่อปริญญาโทได้ใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจค่ะ ขอท้าวความถึงประวัติส่วนตัวของตัวเองเล็กน้อยนะคะ ดิฉันจบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา Software โดยใช้โมเดลตามแบบสากลที่เป็นที่รู้จักกัน เช่น Iterative, Agile (Scrum) ถือว่าค่อนข้างคุ้นเคยกับด้านนี้พอสมควร เมื่อทำงานมาได้ประมาณ 4 ปีก็ถึงเวลาที่ดิฉันตัดสินใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทค่ะ เพราะคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสริมความรู้ให้กับตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองด้วย แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ คำถามที่ว่า “แล้วจะเรียนต่อโทที่ไหนดีล่ะ” เป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆค่ะ เพราะมีหลายมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชนต่างก็เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้วยกันทั้งนั้น ดิฉันใช้ Criteria ในการเลือกมหาวิทยาลัยในหลายๆรูปแบบค่ะ เช่น การเดินทางไปมหาวิทยาลัยสะดวกไหม, หลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน, ค่าเทอม, บรรยากาศในห้องเรียน (โดยสอบถามจากคนรู้จักที่เรียนมหาฯลัยนั้นๆ) เป็นต้น แต่สุดท้ายแล้วเกณฑ์ที่ดิฉันใช่ตัดสินใจก็หนีไม่พ้นเรื่องการเดินทางและหลักสูตรที่เปิดสอนค่ะ ปริญญาโท นิด้า กลายเป็นคำตอบของดิฉันไปโดยปริยาย เพราะดิฉันให้ความสำคัญเรื่องความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากตนเองทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพร้อมๆกัน จึงอยากเลือกที่เรียนใกล้ๆบ้านเพื่อลดเวลาการเดินทางและประหยัดแรงค่ะ แต่เรื่องการเดินทางไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่ดิฉันตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ ดิฉันเข้าไปดูรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่ดิฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษจะเป็นด้านไอทีค่ะ เพราะมีพื้นเดิมจากปริญญาตรีมาอยู่แล้วเลยคิดว่าน่าจะต่อยอดได้ง่าย และปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าทุกหน่วยงานหรือทุกธุรกิจได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านไอทีจึงยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด และนอกจากนี้แล้วดิฉันยังอยากมีความรู้เพิ่มในด้านการเงินการบัญชี การตลาด หรือด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ไอที เลยหันมาสนใจที่สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ Read more…

ทำงานไอที

หลักสูตรปริญญาโท ควรเรียนอะไร?

คำถามยอดฮิตคำถามแรกของคนที่กำลังจะเรียนต่อ  คงหนีไม่พ้นว่าจะเลือกเรียน  หลักสูตรปริญญาโท อะไรดี? ซึ่งคำตอบที่จะช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ 1) เลือกจากความชอบ เราชอบอะไร อยากเรียนอะไร  2) บางคนอาจเลือกจากความถนัดว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพราะคิดว่าจะเรียนได้ดี ไม่ยากมากเท่ากับไปเรียนในสิ่งที่ตนไม่ถนัด 3) มีความรู้พื้นฐานในหลักสูตรที่จะเรียนเพียงใด  และที่สำคัญ 4) มีประโยชน์ต่องานที่อยากทำในอนาคตหรือไม่            แต่ไม่ว่าจะเป็นงานในอาชีพใดก็ตาม การมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที จะมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพอย่างปฏิเสธไม่ได้  จึงมีหลายคนที่อยากจะเรียนด้านไอที ทั้งเรียนเป็นปริญญาโทใบแรก หรือคิดจะเรียนเป็นใบที่สอง จึงนำไปสู่คำถามต่อมา ปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนยากมั้ย? ยากสิ   ถ้าไม่ตั้งใจเรียน ไม่ว่าเรียนอะไรก็ยากทั้งนั้นแหล่ะ ^_^   (บรรทัดนี้ล้อเล่น) ไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจ ความยากหรือง่าย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราใช้ตัดสินใจในคำถามที่แล้ว ซึ่งปัจจุบัน หลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีสาขาย่อยให้เลือกเรียนตามความรู้ ความถนัด และรองรับแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต ทำให้คนที่ไม่จบมาทางนี้โดยตรง ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามเกณฑ์และความรู้พื้นฐาน Read more…

สายงานด้านไอทีน่าสนใจ เมื่อ ต่อโทไอที

สายงานด้านไอทีน่าสนใจ เมื่อ ต่อโทไอที ถ้าเราคิดจะต่อโทไอทีแล้ว เราอาจจะมีคำถามด้านสายงานไอทีว่า มีสายงานอะไรบ้างถ้าเราต่อโทไอที โดยงานด้านไอทีนั้นถือว่าได้สำหรับอัตตราเงินเดือนค่อนข้างสูง และประสบการณ์ของผู้สมัคร โดยงานเมื่อต่อโทไอทีนั้นสามารถจัดหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1.สายผู้บริหารไอที (IT Management) อาชีพสายผู้บริหารไอที จำเป็นเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควรไม่ต่ำกว่าต่ำกว่า 5 ปี 2.อาชีพสายผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Admin Jobs) โดยสายผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น นิยมเรียกกันในชื่อ Admin จะเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร โดยจะขึ้นอยู่กับระบบปฎิบัติการที่องค์นั้นๆใช้งาน 3.อาชีพสายนักเขียนโปรแกรม (Programmer Jobs) อาชีพนักเขียนโปรแกรมนั้นผู้เขียนต้องมีมุมมองในเชิง Logic ในการคิดและวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการการเขียนโปรแกรม 4.อาชีพสายนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ(System Analyst Jobs) นักวิเคราะห์ระบบงานจะทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน ก่อนการส่งงานให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรม โดยถ้าเรามีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน จะสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบง่ายขึ้น และยังสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์ได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วย 5. สายเว็บไซต์ (Website) สำหรับอาชีพสายเว็บไซต์ ปัจจุบันนับเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่นั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเหมือนหน้าตาแรกของบริษัท ที่ผู้คนทั่วโลกจะเข้าถึง 6.อาชีพสายฐานข้อมูล (Database Read more…

ความประทับใจในการเรียนปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM)

              บทความที่ผมเขียนขึ้นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ผมคิดอยากจะเรียนต่อโทหลังจากที่ได้ทำงานมาสักระยะนึงแล้ว แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะเรียนปริญญาโทเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือว่าจะเรียน MBA ดี จนได้มาเจอกับสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่นิด้าหรือที่หลายคน เรียกสั้นๆว่า itm สำหรับผมในตอนนี้อยู่ในรุ่นที่ 4 หรือ itm4 นั่นเองซึ่งสาขานี้อยู่ในคณะสถิติประยุกต์ สำหรับในบทความนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องที่ผมประทับใจในเทอมแรกของการที่ได้เรียนในสาขานี้ละกันนะครับ เผื่ออาจจะตรงกับความชอบของใครอีกหลายๆคนก็เป็นได้ ในเทอมแรกจะลงด้วยกัน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหา การบัญชีการเงิน ธุรกิจและการจัดการ เริ่มที่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจก่อนเลยครับ เดิมทีแล้วภาษาอังกฤษกับผมนี่เป็นอะไรที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไรทั้งๆที่อีกไม่กี่ปีก็จะ AEC ล่ะ แต่อาจารย์ทีสอนวิชานี้สอนสนุกมากครับ จากผมที่ไม่ค่อยชอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม กลับรู้สึกสนุกกับวิชานี้ซึ่งตัวผมเองยังนึกแปลกใจอยู่เลยครับว่าทำไมเราถึงชอบที่จะเรียนวิชานี้นะ วิชานี้จะเน้นไปทางการสื่อสารทางธุรกิจครับว่าศัพท์ที่เขาใช้พูดกันในทางธุรกิจนั้นเขาพูดกันอย่างไรบ้าง บางคำก็เป็นศัพท์เฉพาะของทางธุรกิจนั้นๆครับ บอกได้เลยว่าต้องลองมาเรียนครับแล้วจะสนุกกับภาษาอังกฤษ วิชาต่อมาครับคือวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหา วิชานี้จะใช้พื้นฐานทางโปรแกรมเมอร์นิดหน่อยครับ เช่น ใช้ภาษาจาวาในการพัฒนาโปรแกรม แต่ที่เน้นจริงๆคือแนวคิดและขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาครับเป็นวิชาที่ไม่ยากจนเกินไปครับเรียนสบายๆหนุกๆ วิชาต่อมาคือวิชาการบัญชีการเงิน สำหรับผมแล้ววิชานี้เป็นอะไรที่ไม่ถนัดเอาซะเลยครับ แต่เนื่องจากอาจารย์วิชานี้สอนสนุกไม่ง่วงและสอดแทรกความรู้ต่างๆรอบตัวเข้าไปทำให้การเรียนวิชานี้สนุกมากครับ ผมจะบอกเนื้อหาคร่าวๆนะครับ จะเป็นพวกคำนวณงบดุล งบกระแสเงินสด ค่าเสื่อมราคาอะไรพวกนี้แหละครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราที่คิดจะมาเป็นนักบริหารควรเรียนรู้และศึกษาเอาไว้ครับ วิชาสุดท้าย วิชาธุรกิจและการจัดการ Read more…

เรียนปริญญาโทอะไรได้ทั้ง MBA และ IT

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า IT เข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการทำงานและในชีวิตประจำวันของเรา ตลอดจนทุกวันนี้ตลาดแรงงานต้องการคนที่มีความรู้ด้านIT ถ้าได้ด้านบริหารด้วยยิ่งดี นี่เลยขอ แนะนำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)  ที่มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะช่วยให้คุณมีความรู้ด้าน IT  หรือ ด้านบริหาร  สาขาต่างๆอีกมากมาย และหรือทั้ง ITรวมด้านบริหารเข้าด้วยกันเพื่อไปประยุกต์ ใช้ในการประกอบกิจการให้กับตัวคุณได้ ถ้าสนใจลองหาข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้รีบๆกันหน่อยนะจ๊ะ

ปริญญาโท นิด้า_Fast_to_nida

โครงการ Fast to NIDA ของ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า (BA&R)

วันนี้ จะมาขอแนะนำโครงการดีๆ ที่ชื่อ FAST TO NIDA ที่ทาง นักศึกษา  ปริญญาโท นิด้า คณะสถิติประยุกต์ วิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (BA&R)  รุ่นที่ 1 ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาและ ยังมีประโยชน์ กับ นักศึกษา ที่เรียนอยู่ที่ นิด้า เองด้วย Fast to NIDA…มาให้ทันมันไม่ติด รายละเอียดโครงการก็คือ เป็นแหล่งที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้เส้นทางมานิด้า มาทางไหน ลัดเข้าซอยอะไร มายังไงให้เร็วที่สุด ซึ่ง ก็จะมี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่เรียน ปริญญาโท นิด้า นี่แหละที่จะ คอยช่วยมาแชร์ สภาพจราจร  เส้นทางต่างๆ ที่จะเดินทางมาเรียน จะมีประโยชน์มากๆ กับ นักศึกษาที่เพิ่งจะเข้ามาเรียน และยังไม่คุ้นกับเส้นทางเท่าไหร่นัก และ ยิ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ การชุมนมทางการเมือง ในหลายๆที่ เพื่อนๆ Read more…

IT Certificate ก้าวสู่มาตรฐานสากล สำหรับ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า และ บุคลากร

ศตวรรษที่ 21 “คือโลกแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน”  โลกหมุนทุกนาที เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวัน แล้วเราจะหยุดพัฒนาตัวเองได้อย่างไร? ในปี 2014 นี้ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้าน IT ของ นักศึกษา ปริญญาโท นิด้า  และบุคลากรในสถาบัน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ว่า “สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล” โดยสำนัก ได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ในการได้รับสิทธิเป็นตัวแทนแต่งตั้งศูนย์ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านไอที หรือที่รู้จักในนาม “Authorized Testing Center” IT Certificate คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? IT Certificate อธิบายง่ายๆคือ ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถในการใช้งาน Software หรือ Hardware ได้อย่างมีประสิทธิภาพของ Product ทางด้าน IT ต่างๆค่ะ คล้ายกับ การวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษด้วย toefl, toeic, ielts Read more…