web analytics

Tag «Software Tester»

แชร์ประสบการณ์ทำงาน ไอที (Software Tester)

 แชร์ประสบการณ์ทำงาน ไอที (Software Tester)                   เรียนจบมาแล้วทำงานอะไรดี??    คำถามนี้เชื่อว่า… เป็นคำถามที่วนเวียนอยู่ในห้วงความคิดของหลายๆ  คน  ณ  ช่วงเวลาที่ใกล้จะจบการศึกษาออกจากรั้วมหาวิทยาลัย  เพราะในความเป็นจริงแล้วสายงานไอทีก็มีอยู่มากมาย  และมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาเรียนอยู่ในสายไอที  แต่ไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเรียน  ยิ่งทำให้เป็นเรื่องยากในการวางแผนอนาคตและสายอาชีพของตนเอง  และอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้วางแผนอนาคตไว้  เพราะมีความเชื่อว่า….  “จบสายไอทีแล้วมีงานทำแน่นอน”  ในบางครั้งตรรกะข้างต้นก็ไม่ได้เป็นจริงเสมอไปสำหรับบางคน  แต่ในทางกลับกันก็เป็นตรรกะที่เกิดขึ้นจริงสำหรับบางคน   ซึ่งจะขอถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของตัวผู้เขียนเอง           ขณะที่ใกล้จะจบการศึกษาปริญญาตรี   ตัวผู้เขียนเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะทำงานอะไรดี  เพราะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  แต่จะเน้นในเรื่องของพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะทำงานในสายไอที เนื่องจากเทคโนโลยีมักจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี  ผู้เขียนตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำงาน ไอทีทางด้าน  Software Test  แล้วความตั้งใจนั้นก็เป็นจริง  โดยผู้เขียนทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งฝ่ายงานที่มีหน้าที่ทดสอบระบบจะแยกออกมาจากทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างชัดเจน  เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ  หากเกิดข้อผิดพลาดกับซอฟต์แวร์แล้ว  นั่นหมายถึงจะส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทและยังส่งผลถึงต้นทุนที่ต้องเสียมากขึ้นกับการแก้ไขซอฟต์แวร์นั้นๆ อีกด้วย อาชีพ  Software Tester  …