web analytics

Tag «Web Designer»

สิ่งที่คนทำงาน ไอทีด้านโปรแกรมเมอร์และเว็บดีไซเนอร์ได้ยิน

สิ่งที่คนทำงานไอทีด้านโปรแกรมเมอร์และดีไซเนอร์ได้ยิน

สิ่งที่คนทำงาน ไอทีด้านโปรแกรมเมอร์และเว็บดีไซเนอร์ได้ยิน ในองค์กรส่วนใหญ่ ทีมงานที่ต้องทำงาน ไอทีด้าน WEB ACCESSIBILITY ก็คือทีมงานเดียวกับที่สร้างเว็บไซต์นั่นแหละ…….. จะมีใครล่ะครับ…… ถ้าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์กับเว็บดีไซเนอร์ และเมื่อพวกเขาพยายามเรียนรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไร.. ? ไม่ว่าจะจากหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้อง พวกเขาจะเจอกับลิสต์รายการอธิบายเหตุผลยาวเหยียดว่าทำไมคุณจึงต้องทำให้เว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้ WEB ACCESSIBILITY คือ การออกแบบ ที่ทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ คนปกติ, ผู้สูงอายุ, ผู้ทุพพลภาพ ได้แก่ สายตา หู โดยพวกเขาต้องเจอกับ… มีข้อเท็จจริงมากมายในข้อความเหล่านี้ แต่น่าเสียดายที่มันมีประเด็นนอกเหนือจากนี้อีกหลายอย่างที่ทำให้โปรแกรมเมอร์และดีไซน์เนอร์วัยหนุ่มทั้งหลายรู้สึกต่อต้านและกังขาในการทำ WEB ACCESSIBILITY สำหรับพวกเขา ผมขอยกตัวอย่างประเด็นหลัก ๆ เลยแล้วกันเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ > สังคมที่รายล้อมรอบกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนในวัยเดียวกันที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้พวกเขาจินตนาการไม่ออกว่าทำไมประชากรบนโลกส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มผู้ทุพพลภาพ (ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง) ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ > พวกเขายังคงกังขาในประเด็นที่ว่าจริงหรือไม่ ที่ WEB ACCESSIBLE นั้นจะมีประโยชน์กับคนทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผู้มีร่างกายปกติสมบูรณ์ ยกตัวอย่างคลาสสิกอย่างเช่นการทำ CLOSED CAPTIONING เพื่อให้คนหูหนวกอ่านแทนการฟังนั้นมีประโยชน์ชัดเจน แม้กับผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการฟัง แต่มันก็เป็นตัวอย่างเดียวจริงๆ ที่เห็นประโยชน์เด่นชัดกับคนทั่วไป คล้ายๆ กับการถกประเด็น …