จบ ป.โท บริหาร IT ทำอะไรได้บ้าง ?

ตำแหน่งงานด้านผู้จัดการโครงการ IT, ผู้บริหาร IT ทุกระดับ, ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน IT, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ, นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน ฯลฯ

Portfolio Image
Portfolio Image

Clean Design

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed tempor incididunt ut laboret dolore magna ut consequat siad esqudiat dolor

ทำไมต้อง ป.โท บริหาร IT นิด้า

นิด้าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจบจากมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่พร้อมจะให้คำปรึกษา ทั้งด้านบริหาร IT และด้านเทคนิค IT ขั้นสูง

Portfolio Image

อาคารสถานที่

ด้วยความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาสถานศึกษาด้านนวัตกรรม จึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้รอบด้าน ทั้งธรรมชาติและสารสนเทศ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

อาคารเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณูปโภคที่ทันสมัยไว้บริการเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย, ห้องคอมพิวเตอร์, สนามกีฬาในร่ม-กลางแจ้ง รวมถึงฟิตเนสอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Latest Products Image

นิด้า ไลบรารี่

ห้องสมุดที่ได้รับการยอมรับและยกย่องโดยเหล่าศาสตราจารย์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ด้วยการลงทุนด้านอีบุ๊ก(หนังสืออิเล็กทรานิกส์)กว่า 10 ล้านบาทต่อปี จึงถูกจัดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อับดับ 1 ของอาเซียน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Latest Products Image

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ iOS และ Android

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร ป.โท บริหาร IT

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ป.โท บริหาร IT) มุ่งเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติได้จริง โดยมีพื้นฐานวิชาการทีน่าสนใจ ดังนี้

Big Data Analytics and Data Mining

การทำเหมืองข้อมูล วิธีการและอัลกอริธึมต่าง ๆ สำหรับการประมาณ และการทำนายเชิงสถิติ การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัวและกระประยุกต์ใช้งานจริง

Project Management

การบริหารโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จ และช่วยให้คุณและลูกทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Information Systems Analysis and Design

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้รวบรวมความต้องการของระบบ ตัวแบบฐานข้อมูล ตัวแบบกระบวนการ วิธีพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยแนวคิดแบบใหม่

Digital Marketing

การตลาดรูปแบบดิจิตอล วิเคราะห์ตลาดและวางแผนการทำการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook Business, Google Analytics เพื่อประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา

Innovation Management

การบริหารงานด้านนวัตกรรม การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่เชิงพาณิชย์ การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิจัยประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Information Securiry

ความปลอดภัยสารสนเทศ การเข้ารหัสลับข้อมูลกับความมั่นคงสารสนเทศ ไฟร์วอลล์ แนวคิดการออกแบบและบริหารจัดการเครือข่าย แนวคิดการบริหารจัดการความมั่นคง สารสนเทศ

Hadoop Logo
Oracle Logo
SAS Logo
Office365 Logo
CISCO Logo
NetBeans Logo

Work

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed tempor incididunt ut laboret dolore magna aliqua enim minim veniam exercitation

Portfolio Image
Hide

Art Of Coding

Clean & Minimalistic Design

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Project Leader: John Doe

Designer: Alisa Keys

Developer: Mark Doe

Customer: Keenthemes

Portfolio Image
Hide

Art Of Coding

Clean & Minimalistic Design

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Project Leader: John Doe

Designer: Alisa Keys

Developer: Mark Doe

Customer: Keenthemes

Portfolio Image
Hide

Art Of Coding

Clean & Minimalistic Design

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Project Leader: John Doe

Designer: Alisa Keys

Developer: Mark Doe

Customer: Keenthemes

Portfolio Image
Hide

Art Of Coding

Clean & Minimalistic Design

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Project Leader: John Doe

Designer: Alisa Keys

Developer: Mark Doe

Customer: Keenthemes

Portfolio Image
Hide

Art Of Coding

Clean & Minimalistic Design

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Project Leader: John Doe

Designer: Alisa Keys

Developer: Mark Doe

Customer: Keenthemes

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) Institution

118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

คณะสถิติประยุกต์ (GSAS) Faculty

คณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทยแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ป.โท บริหาร IT (ITM) Board

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ป.โท บริหาร IT)

Top